Issue Cover

Free Issue

เปิดอ่านกันฟรีๆ ได้เลย

Collections

issue-item

สุขหมุนรอบตัวเรา-ค่ายนักเล่าความสุข ปี 4

“สุขหมุนรอบตัวเรา” “ทุกคนมองหาความสุข แต่ว่าความสุขคืออะไร ต้องสุขปังๆ หรือสุขล้นๆ หรือเพียงสิ่งเล็กๆ ความสุขอยู่ไม่ไกล เพียงอยู่ที่เราเลือกมอง” “ค่ายนักเล่าความสุข” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงาน ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข” โดยมีนิตยสารสารคดีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายจำนวน “นักสื่อสารสุขภาวะ” ให้กว้างขวางขึ้น โดยดำเนินการจัดค่ายมาต่อเนื่องทุกปีจนถึงรุ่น 4 ในปี 2566 ภายใต้ธีม “สุขหมุนรอบตัวเรา” โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในรูปแบบทีมนักเล่าความสุข ประกอบด้วยนักเขียนและช่างภาพ ผ่านกระบวนการคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ ทักษะการเขียนและถ่ายภาพ พร้อมมอบโจทย์สร้างผลงานในประเด็น “ความสุขหมุนรอบตัวเรา” และรับคำแนะนำการปรับปรุงผลงานโดยครูเขียนและครูภาพมืออาชีพ เพื่อให้เป็นผลงานสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเครือข่าย ในที่สุดจึงได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเผยแพร่รวม 24 ผลงานทางออนไลน์ และคัดเลือก 10 ผลงานมารวมเล่มเป็น e-Book เล่มนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายอย่าง “เพจความสุขประเทศไทย” “ธนาคารจิตอาสา” ที่ได้ช่วยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ หวังว่าเราจะมี “นักสื่อสารสุขภาวะ” หรือ “นักเล่าความสุข” ที่มีคุณภาพ และมีผลงานเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ส่วนตัว หรือผ่านช่องทางของนิตยสารสารคดีและเครือข่ายต่างๆ มากขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสุขภาวะ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม

issue-item

438 #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ๒๕๔๙-๒๕๖๔

#ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ๒๕๔๙-๒๕๖๔ สําหรับคนที่ผ่านวันรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มา อาจรู้สึกว่าเวลาผ่านไป ราวติดปีก ชั่วพริบตาเราเดินทางมาถึงปี ๒๕๖๔ ครบ ๑๕ ปีของเหตุการณ์แล้ว . สิบห้าปีคือช่วงเวลาที่ทารกเติบโตเป็นวัยรุ่น เรียนระดับมัธยมฯ ต้น กําลังจะเข้าสู่ ชั้นมัธยมฯ ปลาย . พวกเขาหลายคนคงสงสัยว่า ตั้งแต่จําความได้ การเมืองไทยร้อนแรงและขัดแย้งกันตลอดเวลา จนอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า ตกลงแล้ว “จุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์” อยู่ตรงไหน และมันจะจบเมื่อใด ขณะที่วิกฤตระดับโลก เทคโนโลยีดิสรัปชัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ เข้าซํ้าเติมอย่างไม่ปรานีปราศรัย . สารคดี ไล่ทวนย้อนเวลา 1 ทศวรรษ กับอีกครึ่งทศวรรษที่สูญหาย กลับไปค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ และอนาคตของเด็กวัยรุ่นคนนั้นจะเป็นเช่นไร . แถลงการณ์รัฐประหาร #ทศวรรษที่หายไปวิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ หลายชีวิตในวิกฤตการเมืองไทย #สัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สุเทพ เทือกสุบรรณ พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พะเยาว์ อัคฮาด นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, จาตุรนต์ ฉายแสง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรณิการ์ วานิช สมบัติ บุญงามอนงค์ อานนท์ นำภา วาดดาว-ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตูน-ชนกนันท์ รวมทรัพย์ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ บอส-ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์, นิ้ง-ธญานี เจริญกูล สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า(เณรโฟล์ค) ทนายแอน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

issue-item

431 Urban Forest ไม้ใบที่รัก

กระแสการปลูก “ไม้ใบ” มาแรง  บ้างโดดเด่นตรงใบใหญ่เป็นมันเงา รูปใบแฉกคล้ายถูกฉีก การดูแลไม้ใบช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน หรือระหว่างช่วงโควิด-๑๙ ระบาด และยังช่วยฟอกอากาศทำให้รู้สึกสดชื่น Urban Forest ไม้ใบที่รัก สัมภาษณ์ ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง, ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค, สรรพศิริ เชาวน์วาณิชย์, ภวพล ศุภนันทนานนท์, ธงชัย สีฟ้า, ปราโมย์ โรจน์เรืองแสง, ศรุฒ สุวรรณภักดี, นภารัตน์ จุ่มศรี, เสวก ริ้วบำรุง, จิตรทิวัส พรประเสริฐ, สุรัตน์ วัณโณ การขยายพันธุ์ไม้ใบ แถมด้วยสารคดีพิเศษอีกสองเรื่อง ชุมนุม "ม่าเหมี่ยว" - การตามหาภาพชายหญิงลึกลับในจิตรกรรมฝาผนัง มนุษย์ถ้ำริมฝั่งโขง - ชีวิตพ่อใหญ่หมอน ผู้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความเงียบสงบกลางธรรมชาติ และสัมภาษณ์พิเศษ พลอย-สโรชา กิตติสิริพันธุ์ ลมใต้ปีกความฝันของนักเขียนดวงตาพิการ

issue-item

436 Karen กะเหรี่ยง คนของป่า

นานแล้วที่คนไทยรู้จัก “กะเหรี่ยง” แต่ยังน้อยนักที่รู้จัก “รัฐกะเหรี่ยง” ต่อเมื่อเกิดเหตุสู้รบระหว่างพม่าแล้วมีพลเมืองจากแผ่นดินนี้หนีตาย คนไทยจึงมักมีภาพจำถึงพวกเขาแง่ “ผู้อพยพลี้ภัยสงคราม” หลบหนีมาโดยเส้นทางธรรมชาติ ครั้นสงครามสงบบางคนก็อาศัย-ทำกินต่อในผืนป่าที่ทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ เมื่อมีข่าวลบเกี่ยวกับผืนป่าคราใดพวกเขาจึงตกเป็นผู้ร้ายในฐานะ “คนอยู่กับป่า” แม้พยายามอธิบายความเป็นไปของวิถีวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นผู้เข้าใจธรรมชาติ แต่ดูเหมือนยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่เคยได้รับความเข้าใจ ทำความรู้จักชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาจนถึงการต่อสู้เพื่อจัดตั้งรัฐกะเหรี่ยง ในเรื่อง ก่อทูเล พงศาวดารฉบับกะเหรี่ยง กับบทสัมภาษณ์ KAREN Talk : โผล่ง ปกากะญอ เราคือคน กับ วุฒิ บุญเลิศ ย้อนรอยเส้นทางอพยพของชาวกะเหรี่ยงผ่าน “สาละวิน” โดยความช่วยเหลือของสองพี่น้องหนุ่ม-สาวกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งได้เผยเรื่องราวที่ยังไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนในสารคดีเรื่อง แม่สะเรียง-เดะปูโหนะ ลมหายใจกะเหรี่ยงสาละวิน พร้อมกับเรื่องราวน่าสะเทือนใจของความพยายามสร้างพื้นที่สันติภาพในสารคดีเรื่อง อุทยานสันติภาพสาละวิน : ความจริงและความฝัน ในท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างทหารเมียนมาและกองทัพกะเหรี่ยงล่าสุด และปัญหาความขัดแย้งซึ่งกลายเป็นเรื่องร้อนแรงของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับคำถามสำคัญ คนอยู่กับป่าได้ไหมในสารคดีเรื่อง “คน” อยู่กับ “ป่า” ? การจากลาและคืนถิ่นของกะเหรี่ยงบางกลอย

issue-item

422 ชีวิตนี้เพื่อนกเงือก อิหร่าน และสารคดีพิเศษหลากเรื่องราว

สารคดีฉบับนี้รวมเรื่องราวหลากหลายชีวิต ปรีดา เทียนส่งรัศมี กับอนาคตของนกเงือก สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์  สัตว์ป่าที่ทางการยึดคืนมาได้ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพย่ำแย่และแทบเอาชีวิตไม่รอด คลินิกสัตว์ป่าจึงต้องเข้ามาทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟู เบื้องหลังศิลปะของงานประติมากรรมที่จะได้นำไปประดิษฐานเป็นอนุสาวรีย์ให้ผู้คนรำลึกถึง “เด็กหลอดแก้ว”  เทคโนโลยีสมัยใหม่ของการปฏิสนธินอกร่างกาย มรดกแห่งอิหร่าน พาย้อนอดีตวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบัน 

Articles

article-item
399  แด่กล้องฟิล์มด้วยรักและคิดถึง

แด่กล้องฟิล์มด้วยรักและคิดถึง คุยกับ รชฏ วิสราญกุล ร้านโปรเซ็นเตอร์ บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป  ผศ. สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย  คณะศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ 

6 March 2024Free Issue
article-item
431 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ฤดู (เทศ) กาล โคมจีน

ชวนรู้จัก ดอกโคมจีน หรือชบาโคม

6 March 2024Free Issue
article-item
412 change from below โรยาวา : จากยูโทเปีย สู่ความเป็นจริง

ชาวโรยาวาไม่ได้ต้องการแยกตัวเป็นอิสระ พวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของซีเรีย ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้ระบอบของตนเป็นต้นแบบความมั่นคงในตะวันออกกลาง

6 March 2024Free Issue
article-item
431 ASEAN Capitalization Gayo Coffee จากประวัติศาสตร์สู่ “สินค้าส่งออก”

ภาพจำของอาเจะห์ (Aceh) จังหวัดของอินโดนีเซีย มักจะเป็นเรื่องราวของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างสุดขั้ว แต่อีกมุมหนึ่งอาเจะห์ถือเป็นแหล่ง “กาแฟ” ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

6 March 2024Free Issue
article-item
422 ท้ายครัว วันเวลาของข้าวยำ

สูตรข้าวยำ ของ กฤช เหลือลมัย จากสูตรของตำราแม่ครัวหัวป่าก์ (ปี ๒๔๕๒) กับสูตรของตำรับสายเยาวภา (ปี๒๔๗๘)

6 March 2024Free Issue
article-item
414 วาดเมือง ชายหาดบางแสน

คอลัมน์วาดเมือง โดย นันทวัน วาตะ ชวนเที่ยวบางแสน ชายหาดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี พักผ่อน กินอาหารทะเล แจงลอน ทอดมันปลา ขี่จักรยาน นอนเก้าอี้ผ้าใบ

2 September 2021Free Issue
article-item
414 No Hard Feelings ชีวิตที่ไร้ขา

ชีวิตของฟ้า วิญธัชชา ถุนนอก ผู้พิการไร้ขา ร่างกายมีเพียงครึ่งตัว ผู้พาตัวเองก้าวข้ามอุปสรรคจนมีครอบครัวอบอุ่น เป็นคุณแม่ของลูกน้อยที่มีร่างกายครบ 32

2 September 2021Free Issue
article-item
414 ทะลรุกแผ่นดิน การกัดเซาะชายฝั่ง

ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่จากการกัดเซาะชายฝั่งไปมากกว่า 1 แสนไร่ ส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยอยู่ริมทะเล การสร้างเขื่อนหรือกำแพงกันคลื่นยิ่งทำให้ปัญหาลุกลาม

2 September 2021Free Issue
article-item
414 จากมาเรียมสู่การอนุรักษ์พะยูน 250 ตัวสุดท้าย

รู้จักกับพะยูนตัวอ้วนกลมที่ใครเห็นก็ต้องหลงรัก มีอาหารโปรดคือหญ้าทะเล มาเรียมเป็นลูกพะยูนที่พลัดหลงกับแม่ ขณะที่พะยูนตัวอื่นๆ ในทะเลไทยยังไม่ปลอดภัย

2 September 2021Free Issue
article-item
414 ท้ายครัว ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง

เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ขายเป็ด ไก่ กบ อึ่ง ปลาไหล เห็ดตับเต่า หน่อกะเปก รากบัว ดอกแคหางค่าง ยอดมะเดื่อป่า ดอกเพกาดอง ยอดผักเบี้ย ฯลฯ

2 September 2021Free Issue
article-item
414 ธรรมชาติทำมาโชว์ ข้าวโพดกะเหรี่ยง

ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยงโปว์ ที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวโพดที่มีลักษณะฝัก เมล็ด ต่างๆ กัน

2 September 2021Free Issue
article-item
414 โคลง ฉันท์ กาพท์ กลอน มองเห็นราก ดั่งเช่นเห็นทรายผืน

คอลัมน์ โคลง ฉันท์ กาพท์ กลอน บทประพันธ์ โดย พลัง เพียงพิรุฬห์ ให้แง่คิดเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตผ่านมุมมองที่มีต่อภาพถ่ายของไม้สามต้น

2 September 2021Free Issue