438 #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ๒๕๔๙-๒๕๖๔

438 #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ๒๕๔๙-๒๕๖๔
Published on 13 November 2021

Description:

#ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ๒๕๔๙-๒๕๖๔ สําหรับคนที่ผ่านวันรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มา อาจรู้สึกว่าเวลาผ่านไป ราวติดปีก ชั่วพริบตาเราเดินทางมาถึงปี ๒๕๖๔ ครบ ๑๕ ปีของเหตุการณ์แล้ว . สิบห้าปีคือช่วงเวลาที่ทารกเติบโตเป็นวัยรุ่น เรียนระดับมัธยมฯ ต้น กําลังจะเข้าสู่ ชั้นมัธยมฯ ปลาย . พวกเขาหลายคนคงสงสัยว่า ตั้งแต่จําความได้ การเมืองไทยร้อนแรงและขัดแย้งกันตลอดเวลา จนอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า ตกลงแล้ว “จุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์” อยู่ตรงไหน และมันจะจบเมื่อใด ขณะที่วิกฤตระดับโลก เทคโนโลยีดิสรัปชัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ เข้าซํ้าเติมอย่างไม่ปรานีปราศรัย . สารคดี ไล่ทวนย้อนเวลา 1 ทศวรรษ กับอีกครึ่งทศวรรษที่สูญหาย กลับไปค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ และอนาคตของเด็กวัยรุ่นคนนั้นจะเป็นเช่นไร . แถลงการณ์รัฐประหาร #ทศวรรษที่หายไปวิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ หลายชีวิตในวิกฤตการเมืองไทย #สัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สุเทพ เทือกสุบรรณ พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พะเยาว์ อัคฮาด นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, จาตุรนต์ ฉายแสง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรณิการ์ วานิช สมบัติ บุญงามอนงค์ อานนท์ นำภา วาดดาว-ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตูน-ชนกนันท์ รวมทรัพย์ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ บอส-ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์, นิ้ง-ธญานี เจริญกูล สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า(เณรโฟล์ค) ทนายแอน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

Categories:

Free Issue
39 articles from this collection:
438 สารบัญ
438 สารบัญ
สารบัญ กันยายน 438
438 แถลงการณ์รัฐประหาร
438 แถลงการณ์รัฐประหาร
แถลงการณ์รัฐประหาร
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีแรก
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีแรก
Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีแรก
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีต่อมา
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีต่อมา
Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #ห้าปีต่อมา
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #วิกฤตอันยาวนาน
438 Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #วิกฤตอันยาวนาน
Timeline #ทศวรรษที่หายไป วิกฤตการเมืองไทย ’๔๙-’๖๔ #วิกฤตอันยาวนาน
438 หลายชีวิตในวิกฤตการเมืองไทย
438 หลายชีวิตในวิกฤตการเมืองไทย
หลายชีวิตในวิกฤตการเมืองไทย
438 Demonstrator พิภพ ธงไชย
438 Demonstrator พิภพ ธงไชย
Demonstrator พิภพ ธงไชย
438 Demonstrator ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
438 Demonstrator ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
Demonstrator ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
438 Demonstrator สุเทพ เทือกสุบรรณ
438 Demonstrator สุเทพ เทือกสุบรรณ
Demonstrator สุเทพ เทือกสุบรรณ
438 Killed พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พ่อของเฌอ
438 Killed พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พ่อของเฌอ
Killed พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ พ่อของเฌอ
438 Killed พะเยาว์ อัคฮาด แม่ของกมนเกด
438 Killed พะเยาว์ อัคฮาด แม่ของกมนเกด
Killed พะเยาว์ อัคฮาด แม่ของกมนเกด
438 Political Party นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
438 Political Party นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
Political Party นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
438 Political Party จาตุรนต์ ฉายแสง
438 Political Party จาตุรนต์ ฉายแสง
Political Party จาตุรนต์ ฉายแสง
438 Political Party ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
438 Political Party ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
Political Party ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
438 Political Party พรรณิการ์ วานิช
438 Political Party พรรณิการ์ วานิช
Political Party พรรณิการ์ วานิช
438 Activist สมบัติ บุญงามอนงค์
438 Activist สมบัติ บุญงามอนงค์
Activist สมบัติ บุญงามอนงค์
438 Activist อานนท์ นําภา
438 Activist อานนท์ นําภา
Activist อานนท์ นําภา
438 Activist วาดดาว - ชุมาพร แต่งเกลี้ยง LGBTQ
438 Activist วาดดาว - ชุมาพร แต่งเกลี้ยง LGBTQ
Activist วาดดาว - ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
438 Activist ตูน-ชนกนันท์ รวมทรัพย์ ลี้ภัยการเมือง 112
438 Activist ตูน-ชนกนันท์ รวมทรัพย์ ลี้ภัยการเมือง 112
Activist ตูน-ชนกนันท์ รวมทรัพย์
438  New Gen เพนกวิน- พริษฐ์ ชิวารักษ์
438 New Gen เพนกวิน- พริษฐ์ ชิวารักษ์
New Gen เพนกวิน- พริษฐ์ ชิวารักษ์
438 New Gen นักเรียนเลว บอส-ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์   นิ้ง-ธญานี เจริญกูล
438 New Gen นักเรียนเลว บอส-ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์   นิ้ง-ธญานี เจริญกูล
New Gen นักเรียนเลว บอส-ภาณุพงศ์ สุวรรณหงษ์   นิ้ง-ธญานี เจริญกูล
438 New Gen สามเณรสหรัฐ สุขคําหล้า (เณรโฟล์ค)
438 New Gen สามเณรสหรัฐ สุขคําหล้า (เณรโฟล์ค)
New Gen สามเณรสหรัฐ สุขคําหล้า (เณรโฟล์ค)
438 Law ทนายแอน สิทธิมนุษยชน
438 Law ทนายแอน สิทธิมนุษยชน
Law ทนายแอน สิทธิมนุษยชน
438 Law ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
438 Law ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
Law ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
438 Media สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม TOP NEWS
438 Media สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม TOP NEWS
Media สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม TOP NEWS
438 Media เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย VOICE TV
438 Media เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย VOICE TV
Media เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย VOICE TV
438 Family รอยร้าวในบ้าน :  สถาบันครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่าน
438 Family รอยร้าวในบ้าน :  สถาบันครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่าน
Family รอยร้าวในบ้าน :  สถาบันครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่าน
438 Future ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร
438 Future ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร
Future ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร
438 Future รองศาสตราจารย์  ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ
438 Future รองศาสตราจารย์  ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ
Future รองศาสตราจารย์  ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ
438 สัญลักษณ์ เพลงดนตรี  และ “ของที่ระลึก” :  แนวปะทะทางวัฒนธรรมใน "ม็อบ"
438 สัญลักษณ์ เพลงดนตรี  และ “ของที่ระลึก” :  แนวปะทะทางวัฒนธรรมใน "ม็อบ"
สัญลักษณ์ เพลงดนตรี  และ “ของที่ระลึก” :  แนวปะทะทางวัฒนธรรมใน "ม็อบ"
438 ตัวเลข สถิติ ความสูญเสียชีวิตจากการชุมนุมและการรัฐประหาร
438 ตัวเลข สถิติ ความสูญเสียชีวิตจากการชุมนุมและการรัฐประหาร
ตัวเลข สถิติ ความสูญเสียชีวิตจากการชุมนุมและการรัฐประหาร
438 จากบรรณาธิการ เสมอภาค-มั่นคง
438 จากบรรณาธิการ เสมอภาค-มั่นคง
จากบรรณาธิการ เสมอภาค-มั่นคง
438 ปลด ปล่อย เปล่า - กลับมายืนที่เดิม
438 ปลด ปล่อย เปล่า - กลับมายืนที่เดิม
ปลด ปล่อย เปล่า - กลับมายืนที่เดิม
438 วาดเมือง วาดป่า
438 วาดเมือง วาดป่า
438 วาดเมือง วาดป่า
438 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ลูกนกตกรัง
438 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ลูกนกตกรัง
ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ลูกนกตกรัง
438 วิทย์คิดไม่ถึง ลำแสงที่ปลายอุโมงค์
438 วิทย์คิดไม่ถึง ลำแสงที่ปลายอุโมงค์
438 วิทย์คิดไม่ถึง ลำแสงที่ปลายอุโมงค์
438 Holistic หายใจลดโรค
438 Holistic หายใจลดโรค
Holistic หายใจลดโรค
438 souvenir & history Nittai-ji “วัดญี่ปุ่น-ไทย” ในนาโกยะ
438 souvenir & history Nittai-ji “วัดญี่ปุ่น-ไทย” ในนาโกยะ
souvenir & history Nittai-ji “วัดญี่ปุ่น-ไทย” ในนาโกยะ
438 ท้ายครัว แลกกันชิมลิ้มรสและรู้จัก
438 ท้ายครัว แลกกันชิมลิ้มรสและรู้จัก
ท้ายครัว แลกกันชิมลิ้มรสและรู้จัก