ลองอ่าน 471 มิถุนายน 67 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม

ลองอ่าน 471 มิถุนายน 67 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
Published on 2 June 2024

Description:

นาม “พจน์ พหลโยธิน” หรือ “พระยาพหลพลพยุหเสนา” ทุกครั้งที่เอ่ยถึงเหตุการณ์การอภิวัฒน์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ถูกกล่าวถึงอย่างย่นย่อ แม้มีบทบาทเป็นถึง “หัวหน้าคณะราษฎร” พระยาพหลฯ ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่า “มือสะอาด” ที่สุดคนหนึ่ง ห้าปีที่เขาเป็นนายกฯ ยังเป็นยุค “ฟื้นฟู-วางรากฐาน” ของระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจชาตินิยม ในโอกาส ๙๒ ปี “ประชาธิปไตยไทย” สารคดี ขอชวนท่านผู้อ่านทบทวนเรื่องราวของ ๒๔๗๕ อีกครั้ง ผ่านชีวิตของพระยาพหลฯ “นายกฯ ที่ถูกลืม”

10 articles from this collection:
ลองอ่าน 471 สารบัญ
ลองอ่าน 471 สารบัญ
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.01
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.01
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.02
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.02
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.03
ลองอ่าน 471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.03
ลองอ่าน 471 เกร็ด ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
ลองอ่าน 471 เกร็ด ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
ลองอ่าน 471 “ปฏิทินชีวิต” พระยาพหลฯ
ลองอ่าน 471 “ปฏิทินชีวิต” พระยาพหลฯ
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ พระยาพหลฯ คือ “เสาหลัก” ของคณะราษฎร
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ พระยาพหลฯ คือ “เสาหลัก” ของคณะราษฎร
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา “คุณพ่อ (พระยาพหลฯ) เป็นคนใจกว้าง”
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา “คุณพ่อ (พระยาพหลฯ) เป็นคนใจกว้าง”
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ “บทบาทการนำของพระยาพหลฯ ไม่สามารถประเมินค่าได้”
ลองอ่าน 471 สัมภาษณ์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ “บทบาทการนำของพระยาพหลฯ ไม่สามารถประเมินค่าได้”
ลองอ่าน 471 “ร่องรอย” พระยาพหลฯ
ลองอ่าน 471 “ร่องรอย” พระยาพหลฯ