ลองอ่าน 468 มีนาคม 67 40 Years of Storytelling

ลองอ่าน 468 มีนาคม 67 40 Years of Storytelling
Published on 5 March 2024

Description:

นิตยสารสารคดีรับหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องราวให้กับคนไทยมา 40 ปีแล้ว ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ งานเขียน “สารคดี” เปลี่ยนแปลงไปมากมาย คนเล่าเรื่อง…เขาเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องราวที่เล่า…เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ขนาดไหน ขณะที่ storytelling คือการเล่าเรื่องแทรกตัวอยู่ในทุกสิ่ง ดังที่มีคำบอกว่า “เราทุกคนคือผู้เล่าเรื่องราว และเราคือเรื่องราวที่เราเล่า” ในวาระขึ้นปีที่ 40 สารคดีจึงชวนผู้อ่านมาฟังเรื่องเล่าของหลากหลายนักเล่าเรื่อง

18 articles from this collection:
ลองอ่าน 468 สารบัญ
ลองอ่าน 468 สารบัญ
ลองอ่าน 468 คน (เล่า) - เล่า (เรื่อง) - เรื่อง (เล่า)
ลองอ่าน 468 คน (เล่า) - เล่า (เรื่อง) - เรื่อง (เล่า)
ลองอ่าน 468 Writer ทีละภาพ ธีรภาพ
ลองอ่าน 468 Writer ทีละภาพ ธีรภาพ
ลองอ่าน 468 Writer “นิ้วกลม” คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการใช้สื่อหลากหลาย
ลองอ่าน 468 Writer “นิ้วกลม” คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการใช้สื่อหลากหลาย
ลองอ่าน 468 Writer ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย มนุษย์หล่อเลี้ยงกันด้วยเรื่องเล่า The101.world
ลองอ่าน 468 Writer ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย มนุษย์หล่อเลี้ยงกันด้วยเรื่องเล่า The101.world
ลองอ่าน 468 Writer จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง
ลองอ่าน 468 Writer จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง
ลองอ่าน 468 Photographer วินัย  ดิษฐจร Photojournalist (วัย ๖๐ ปี)
ลองอ่าน 468 Photographer วินัย ดิษฐจร Photojournalist (วัย ๖๐ ปี)
ลองอ่าน 468 Photographer จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต ช่างภาพไทยในสหรัฐอเมริกา
ลองอ่าน 468 Photographer จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต ช่างภาพไทยในสหรัฐอเมริกา
ลองอ่าน 468 Journalist ร้อยเรื่องเชื่อมโลกกับกรุณา บัวคำศรี
ลองอ่าน 468 Journalist ร้อยเรื่องเชื่อมโลกกับกรุณา บัวคำศรี
ลองอ่าน 468 Documentary Filmmaker อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เสน่ห์ของความจริง
ลองอ่าน 468 Documentary Filmmaker อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เสน่ห์ของความจริง
ลองอ่าน 468 Documentary Filmmaker ผู้กำกับหนังสารคดีหญิงไทยคนพลิน วีเด็ล แรกที่ได้รางวัลเอ็มมี
ลองอ่าน 468 Documentary Filmmaker ผู้กำกับหนังสารคดีหญิงไทยคนพลิน วีเด็ล แรกที่ได้รางวัลเอ็มมี
ลองอ่าน 468 Story Teller ๔๐ ปี นักเล่าเรื่องด้วยละคร ครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
ลองอ่าน 468 Story Teller ๔๐ ปี นักเล่าเรื่องด้วยละคร ครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
ลองอ่าน 468 Single ๔๐ ปี กวีศรีชาวไร่ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
ลองอ่าน 468 Single ๔๐ ปี กวีศรีชาวไร่ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
ลองอ่าน 468 Comic Writer ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักวาดการ์ตูน นามปากกา “สะอาด”
ลองอ่าน 468 Comic Writer ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักวาดการ์ตูน นามปากกา “สะอาด”
ลองอ่าน 468 Film Director นนทรีย์ นิมิบุตร เราต้องให้ประสบการณ์ใหม่แก่คนดู
ลองอ่าน 468 Film Director นนทรีย์ นิมิบุตร เราต้องให้ประสบการณ์ใหม่แก่คนดู
ลองอ่าน 468 Curator สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นักเล่าเรื่อง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา
ลองอ่าน 468 Curator สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นักเล่าเรื่อง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา
ลองอ่าน 468 Knowledge Communicator ดร. บัญชา  ธนบุญสมบัติ
ลองอ่าน 468 Knowledge Communicator ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
ลองอ่าน 468 Editor สุชาดา จักรพิสุทธิ์ มอง สารคดี ๖ ปีแรก และ ๔๐ ปีให้หลัง
ลองอ่าน 468 Editor สุชาดา จักรพิสุทธิ์ มอง สารคดี ๖ ปีแรก และ ๔๐ ปีให้หลัง