471 มิถุนายน 67 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม

471 มิถุนายน 67 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
Published on 2 June 2024

Description:

นาม “พจน์ พหลโยธิน” หรือ “พระยาพหลพลพยุหเสนา” ทุกครั้งที่เอ่ยถึงเหตุการณ์การอภิวัฒน์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ถูกกล่าวถึงอย่างย่นย่อ แม้มีบทบาทเป็นถึง “หัวหน้าคณะราษฎร” พระยาพหลฯ ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่า “มือสะอาด” ที่สุดคนหนึ่ง ห้าปีที่เขาเป็นนายกฯ ยังเป็นยุค “ฟื้นฟู-วางรากฐาน” ของระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจชาตินิยม ในโอกาส ๙๒ ปี “ประชาธิปไตยไทย” สารคดี ขอชวนท่านผู้อ่านทบทวนเรื่องราวของ ๒๔๗๕ อีกครั้ง ผ่านชีวิตของพระยาพหลฯ “นายกฯ ที่ถูกลืม”

Categories:

History
18 articles from this collection:
471 สารบัญ
471 สารบัญ
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.01
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.01
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.02
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.02
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.03
471 ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม EP.03
471 เกร็ด ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
471 เกร็ด ๒๔๗๕ พระยาพหลฯ นายกฯ ที่ถูกลืม
471 “ปฏิทินชีวิต” พระยาพหลฯ
471 “ปฏิทินชีวิต” พระยาพหลฯ
471 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ พระยาพหลฯ คือ “เสาหลัก” ของคณะราษฎร
471 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ พระยาพหลฯ คือ “เสาหลัก” ของคณะราษฎร
471 สัมภาษณ์ พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา “คุณพ่อ (พระยาพหลฯ) เป็นคนใจกว้าง”
471 สัมภาษณ์ พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา “คุณพ่อ (พระยาพหลฯ) เป็นคนใจกว้าง”
471 สัมภาษณ์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ “บทบาทการนำของพระยาพหลฯ ไม่สามารถประเมินค่าได้”
471 สัมภาษณ์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ “บทบาทการนำของพระยาพหลฯ ไม่สามารถประเมินค่าได้”
471 “ร่องรอย” พระยาพหลฯ
471 “ร่องรอย” พระยาพหลฯ
471 วาดเมือง ต้นฤดูฝน
471 วาดเมือง ต้นฤดูฝน
471 จากบรรณาธิการ ผู้นำกับ AI
471 จากบรรณาธิการ ผู้นำกับ AI
471 คิด-cool สารอาหาร
471 คิด-cool สารอาหาร
471 Holistic เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ได้มากกว่า “ทำบุญ”
471 Holistic เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ได้มากกว่า “ทำบุญ”
471 วิทย์คิดไม่ถึง ห้าวมากก็เลยผมน้อย ?
471 วิทย์คิดไม่ถึง ห้าวมากก็เลยผมน้อย ?
471 Souvenir & History “เจ้าชายน้อย” จากหมู่บ้านคัมช็อน
471 Souvenir & History “เจ้าชายน้อย” จากหมู่บ้านคัมช็อน
471 Hidden (in) Museum มาลําตะคอง ลองเล่นกับลม
471 Hidden (in) Museum มาลําตะคอง ลองเล่นกับลม
471 ท้ายครัว แกงส้มลม อานามสยามโภชน์
471 ท้ายครัว แกงส้มลม อานามสยามโภชน์