467 กุมภาพันธ์ 67 Eat Pray Art with “Bro! Ganesha”

467 กุมภาพันธ์ 67 Eat Pray Art with “Bro! Ganesha”
Published on 6 February 2024

Description:

เรื่องราวของพระพิฆเนศวร คเณศ หรือกาเนชา เปรียบดังเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเหลือคณานับ เชื่อกันว่าหากภักดีต่อเทพเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้างพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดหมั่นบูชาและอยู่ในสายพระเนตรปัญญาและความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้น เมื่อโลกหมุนมาถึงปัจจุบันแม้จะมีงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ที่ลดทอนย่อส่วนให้ท่านกลายเป็นโลโก้สินค้า เครื่องประดับ อาร์ตทอย ฯลฯ ก็มิได้สั่นคลอนความเชื่อและศรัทธาใด ตราบที่มนุษย์ยังปรารถนาปัญญาและความสำเร็จ พระคเณศก็จะเป็นองค์ปฐมแห่งการบูชาและระลึกถึงเสมอ

20 articles from this collection:
467 สารบัญ
467 สารบัญ
467 Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha” จาก “พิฆเนศวร” “คเณศ” สู่ “กาเนชา”
467 Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha” จาก “พิฆเนศวร” “คเณศ” สู่ “กาเนชา”
465 ๘ พระพิฆเนศองค์สำคัญ
465 ๘ พระพิฆเนศองค์สำคัญ
467 “องค์เซเลบ” คเณศทั่วไทย
467 “องค์เซเลบ” คเณศทั่วไทย
467 สัมภาษณ์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง พระพิฆเนศที่ได้รู้จัก ตัวตน ที่มา และบทบาทของเทพอันเป็นที่รัก
467 สัมภาษณ์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง พระพิฆเนศที่ได้รู้จัก ตัวตน ที่มา และบทบาทของเทพอันเป็นที่รัก
467 Foto Essay คเณศจตุรถี ศิลปากร (ทับแก้ว) गणेश चतुर्थी
467 Foto Essay คเณศจตุรถี ศิลปากร (ทับแก้ว) गणेश चतुर्थी
467 คเณศจตุรถี ชุมชนฮินดูในไทย
467 คเณศจตุรถี ชุมชนฮินดูในไทย
467 กินอย่างเทพ ขนมโมทกะ เมนูโปรด Ganesha
467 กินอย่างเทพ ขนมโมทกะ เมนูโปรด Ganesha
467 Harmenstone แบรนด์เครื่องประดับของคนไม่มูฯ สู่เทรนด์พระพิฆเนศในโลกออนไลน์
467 Harmenstone แบรนด์เครื่องประดับของคนไม่มูฯ สู่เทรนด์พระพิฆเนศในโลกออนไลน์
467 ART TOY พระคเณศ
467 ART TOY พระคเณศ
467 พระพิฆเนศบอลลูนอาร์ต
467 พระพิฆเนศบอลลูนอาร์ต
467 วิถีผี-วิถีดาว ชาวไทยพวน
467 วิถีผี-วิถีดาว ชาวไทยพวน
467 จากบรรณาธิการ ภักติ
467 จากบรรณาธิการ ภักติ
467 วาดเมือง แยกหมอมี
467 วาดเมือง แยกหมอมี
467 คิด-cool ผ้าป่านโบราณเล่าผ่านเหล่า (เซียน) ซือ
467 คิด-cool ผ้าป่านโบราณเล่าผ่านเหล่า (เซียน) ซือ
467 Holistic เรื่องเล่าของน้ำตาล
467 Holistic เรื่องเล่าของน้ำตาล
467 วิทย์คิดไม่ถึง เลือกไม่ไหว ไปต่อไม่ได้
467 วิทย์คิดไม่ถึง เลือกไม่ไหว ไปต่อไม่ได้
467 Souvenir & History KEM TRANG TIEN (แกมจ่างเตี่ยน) ไอติมยืนกินแห่งกรุงฮานอย
467 Souvenir & History KEM TRANG TIEN (แกมจ่างเตี่ยน) ไอติมยืนกินแห่งกรุงฮานอย
467 Hidden (in) Museum จานสีน่ารัก สวรรค์ของนักรักบัว
467 Hidden (in) Museum จานสีน่ารัก สวรรค์ของนักรักบัว
467 ท้ายครัว เรามาแกงส้มพุทรากินกันเถอะ...
467 ท้ายครัว เรามาแกงส้มพุทรากินกันเถอะ...