464 พฤศจิกายน 66 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ

464 พฤศจิกายน 66 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ
Published on 3 November 2023

Description:

Eco Living มาจากการหลอมรวมคำว่า ecosystem หรือ ecology ที่แปลว่า “ระบบนิเวศ” หรือ “นิเวศวิทยา” หมายถึงสังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ที่ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเอง และมีปฏิสัมพันธ์ต่อดิน น้ำ อากาศที่แวดล้อม ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความสมดุล อาจเป็นระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมชุมชน เมือง ป่าเขา แม่น้ำ หรือชายฝั่งทะเล เข้ากับคำว่า living ที่แปลว่า “การดำรงชีวิต” ผลงานเขียน ภาพถ่าย และวิดีโอ ภายใต้หัวข้อนี้ หวังว่าจะเป็นแสงสว่าง ชี้ทางออกบางอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชากรโลกกำลังเผชิญ

Categories:

Nature/Envi/Sci
20 articles from this collection:
464 สารบัญ
464 สารบัญ
464 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า นํ้า
464 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า นํ้า
464 เพอร์มาคัลเจอร์ คืนกลับธรรมชาติ สู่วิถีที่ยั่งยืน
464 เพอร์มาคัลเจอร์ คืนกลับธรรมชาติ สู่วิถีที่ยั่งยืน
464 Praisan : Playlist บรรเลงเสียงธรรมชาติ
464 Praisan : Playlist บรรเลงเสียงธรรมชาติ
464 คน พึ่ง ผึ้ง ล่อผึ้งหลวงในป่าเสม็ดขาว
464 คน พึ่ง ผึ้ง ล่อผึ้งหลวงในป่าเสม็ดขาว
464 ป่าบ้านเกิดชายชื่อจู และผองเพื่อนนักอนุรักษ์
464 ป่าบ้านเกิดชายชื่อจู และผองเพื่อนนักอนุรักษ์
464 เอาะก่อ เก่อ ต่อ กอ จากคำสอนบรรพชน สู่ฟ้ารุ่งบนดอยช้างป่าแป๋
464 เอาะก่อ เก่อ ต่อ กอ จากคำสอนบรรพชน สู่ฟ้ารุ่งบนดอยช้างป่าแป๋
464 การเดินทางใต้แมกไม้ ร่มเงาแห่งเมืองหลวง
464 การเดินทางใต้แมกไม้ ร่มเงาแห่งเมืองหลวง
464 โลกทั้งใบจากเก้าอี้ขาว ปรัชญาของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
464 โลกทั้งใบจากเก้าอี้ขาว ปรัชญาของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
464 ฐานถิ่นที่สูญหาย ประแสในกระแสความเปลี่ยนแปลง
464 ฐานถิ่นที่สูญหาย ประแสในกระแสความเปลี่ยนแปลง
464 รายนามเยาวชนค่ายสารคดี ๑๘
464 รายนามเยาวชนค่ายสารคดี ๑๘
464 ให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ดร. ดนัย ทายตะคุ
464 ให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ดร. ดนัย ทายตะคุ
464 จากบรรณาธิการ วิทยาศาสตร์
464 จากบรรณาธิการ วิทยาศาสตร์
464 วาดเมือง ดูนกที่อินเดีย
464 วาดเมือง ดูนกที่อินเดีย
464 คิด-cool ของเล่นเล่าเรื่อง
464 คิด-cool ของเล่นเล่าเรื่อง
464 Holistic อยู่กับตัวเองให้เป็นก็เป็นสุข
464 Holistic อยู่กับตัวเองให้เป็นก็เป็นสุข
464 วิทย์คิดไม่ถึง ฝันยังไง ทำไมลืมตลอด ?
464 วิทย์คิดไม่ถึง ฝันยังไง ทำไมลืมตลอด ?
464 Souvenir & History Haeundae Beach Train Card กับเรื่องเล่าของทางรถไฟสายทงแฮนัมบู
464 Souvenir & History Haeundae Beach Train Card กับเรื่องเล่าของทางรถไฟสายทงแฮนัมบู
464 Hidden (in) Museum เมล็ดเล็กเล่าโลก
464 Hidden (in) Museum เมล็ดเล็กเล่าโลก
464 ท้ายครัว ซุบมะเขือรวม สีสันการกินมะเขือ
464 ท้ายครัว ซุบมะเขือรวม สีสันการกินมะเขือ