462 กันยายน 66 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม

462 กันยายน 66 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม
Published on 6 September 2023

Description:

เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นวาระครบ ๑๐๐ ปีที่ศิลป์ พีระศรี เดินทางมายังสยามเป็นครั้งแรก “อาจารย์ศิลป์” เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะ “บิดาของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” สารคดี ขอเสนอบทความว่าด้วยมิตรภาพข้ามพรมแดนศิลปะระหว่างศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตลอดจนข้อมูลใหม่จากผู้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่างๆ รวมถึงแนะนำเบื้องหลังผลงานประติมากรรมบางส่วนของอาจารย์ศิลป์และลูกศิษย์ ที่ใครๆ อาจพบเห็นผ่านตากันอยู่เสมอ

Categories:

History
17 articles from this collection:
462 สารบัญ
462 สารบัญ
462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam
462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam
462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam ภาค 2
462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam ภาค 2
462 กาลานุกรม ศิลป์ พีระศรี
462 กาลานุกรม ศิลป์ พีระศรี
462 คำสั่ง คำสอน คำ “ศิลป์”
462 คำสั่ง คำสอน คำ “ศิลป์”
462 สัมภาษณ์ ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
462 สัมภาษณ์ ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
462 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ
462 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ
462 อนุสาวรีย์ คือ ศิลป์อนุสรณ์ พีระศรี
462 อนุสาวรีย์ คือ ศิลป์อนุสรณ์ พีระศรี
462 จากบรรณาธิการ รูปปั้น
462 จากบรรณาธิการ รูปปั้น
462 Number of the Month อภิประติมากรรม
462 Number of the Month อภิประติมากรรม
462 วาดเมือง นํ้าตกกะโรม
462 วาดเมือง นํ้าตกกะโรม
462 คิด-cool จิบกาแฟในสมุดภาพระบายสี
462 คิด-cool จิบกาแฟในสมุดภาพระบายสี
462 Holistic การฟื้นคืนจิตใจสู่ชีวิตที่ปรกติสุข
462 Holistic การฟื้นคืนจิตใจสู่ชีวิตที่ปรกติสุข
462 วิทย์คิดไม่ถึง ปริศนาการจอดรถกับการปิดวิทยุ
462 วิทย์คิดไม่ถึง ปริศนาการจอดรถกับการปิดวิทยุ
462 Souvenir & History ตะเกียบ Samyang ตำนาน “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” โสมขาว
462 Souvenir & History ตะเกียบ Samyang ตำนาน “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” โสมขาว
462 Hidden (in) Museum หมู่บ้านศิลปินในพิพิธภัณฑ์
462 Hidden (in) Museum หมู่บ้านศิลปินในพิพิธภัณฑ์
462 ท้ายครัว ถึงฤดูกาล กินกำจัด
462 ท้ายครัว ถึงฤดูกาล กินกำจัด