459 มิถุนายน 66 2030 โลกร้อน +1.5 องศา Hope or Hell

459 มิถุนายน 66 2030 โลกร้อน +1.5 องศา Hope or Hell
Published on 5 June 2023

Description:

โลกร้อน โลกรวน เป็นวิกฤตระดับโลก ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะร้อน +1.5 องศาเซลเซียสภายใน ค.ศ. 2030-2040  หายนะของโลกที่รออยู่คือ ภัยแล้งจัด ไฟป่า คลื่นความร้อนถี่และรุนแรงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคนหลายสิบล้านคนทั่วโลก ปะการังสูญหาย ทรัพยากรพืชและสัตว์ลดลง ฯลฯ กรุงเทพมหานครและจังหวัดชายฝั่งทะเลหลายแห่งจะเผชิญความเสี่ยงต่อการจมน้ำ เรายังมีความหวังหรือไม่  คำตอบดูจะเป็นในทิศทางของข่าวร้าย และข่าวร้ายที่สุด

Categories:

Nature/Envi/Sci
15 articles from this collection:
459 สารบัญ
459 สารบัญ
459 โลกรวน โลกร้อน ประเทศไทย กบต้ม
459 โลกรวน โลกร้อน ประเทศไทย กบต้ม
459 SINKING BANGKOK กรุงเทพฯ จมน้ำ อยู่ต่อหรือย้ายเมือง (หลวง) ?
459 SINKING BANGKOK กรุงเทพฯ จมน้ำ อยู่ต่อหรือย้ายเมือง (หลวง) ?
459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
459 ตลาดคาร์บอน ทางรอดหรือใบไถ่บาป ?
459 ตลาดคาร์บอน ทางรอดหรือใบไถ่บาป ?
459 เทรนด์ฮิต ปลูกป่า มายาคติ กับการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
459 เทรนด์ฮิต ปลูกป่า มายาคติ กับการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
459 จากบรรณาธิการ Hope
459 จากบรรณาธิการ Hope
459 เบื้องหลังภาพปก
459 เบื้องหลังภาพปก
459 วาดเมือง
459 วาดเมือง
459 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ Land Art ใต้เขื่อน เตือนความไม่จีรัง
459 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ Land Art ใต้เขื่อน เตือนความไม่จีรัง
459 Holistic หัวใจของนักติด
459 Holistic หัวใจของนักติด
459 วิทย์คิดไม่ถึง ใครเป็น “พี่เบิ้ม” ของโซเชียลมีเดีย ?
459 วิทย์คิดไม่ถึง ใครเป็น “พี่เบิ้ม” ของโซเชียลมีเดีย ?
459 Souvenir & History “พาดหัวข่าวประวัติศาสตร์” จาก นิวยอร์กไทมส์
459 Souvenir & History “พาดหัวข่าวประวัติศาสตร์” จาก นิวยอร์กไทมส์
459 ท้ายครัว หน่อข่าอ่อน
459 ท้ายครัว หน่อข่าอ่อน