458 พฤษภาคม 66 ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ “เสด็จเตี่ย

458 พฤษภาคม 66 ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ “เสด็จเตี่ย
Published on 7 May 2023

Description:

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (๒๔๒๓-๒๔๖๖) พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากกองทัพเรือให้เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” พร้อมกันนั้น ดวงพระวิญญาณของพระองค์ยังเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยจำนวนไม่น้อย ในฐานะ “เสด็จเตี่ย” “เสด็จพ่อ” หรือ “กรมหลวงฯ”ผู้สามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนได้แทบทุกเรื่อง ในวาระ ๑๐๐ ปีวันสิ้นพระชนม์ (๒๔๖๖-๒๕๖๖) นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กลับทำความรู้จักกับ “เสด็จเตี่ย” ให้มากขึ้น

Categories:

History
17 articles from this collection:
458 สารบัญ
458 สารบัญ
458 10 เกร็ด "เสด็จเตี่ย" EP.01
458 10 เกร็ด "เสด็จเตี่ย" EP.01
458 10 เกร็ด "เสด็จเตี่ย" EP.02
458 10 เกร็ด "เสด็จเตี่ย" EP.02
458 Timeline พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2423-2466
458 Timeline พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2423-2466
458 กราบสักการ 10 ศาล กรมหลวงชุมพรฯ
458 กราบสักการ 10 ศาล กรมหลวงชุมพรฯ
458 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ให้กำเนิดกิจการ อุตุนิยมวิทยา ในประเทศไทย
458 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ให้กำเนิดกิจการ อุตุนิยมวิทยา ในประเทศไทย
458 เชื้อไชยา “มวยไชยาก็เหมือนลูกทุเรียน แตะตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น”
458 เชื้อไชยา “มวยไชยาก็เหมือนลูกทุเรียน แตะตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น”
458 Stonehenge ในวันฟ้าทึมปริศนาแท่งหินตั้งกับหนังสือสามเล่ม
458 Stonehenge ในวันฟ้าทึมปริศนาแท่งหินตั้งกับหนังสือสามเล่ม
458 จากบรรณาธิการ ประวัติศาสตร์
458 จากบรรณาธิการ ประวัติศาสตร์
458 Number of the Month PM 2.5
458 Number of the Month PM 2.5
458 วาดเมือง ดอกไม้ของฤดูร้อน
458 วาดเมือง ดอกไม้ของฤดูร้อน
458 คิด-cool หินบดยา ศิลปกรรมการแพทย์ยุคโบราณ
458 คิด-cool หินบดยา ศิลปกรรมการแพทย์ยุคโบราณ
458 Holistic สื่อสารด้วยใจกรุณา
458 Holistic สื่อสารด้วยใจกรุณา
458 วิทย์คิดไม่ถึง คนชาติใดฉลาดสุด ?
458 วิทย์คิดไม่ถึง คนชาติใดฉลาดสุด ?
458 Souvenir & History “ลินคอล์น” ที่พกกลับบ้าน
458 Souvenir & History “ลินคอล์น” ที่พกกลับบ้าน
458 Hidden (in) Museum  บ้านยาหอมมรดกบำรุงฟุ้งพระนคร
458 Hidden (in) Museum บ้านยาหอมมรดกบำรุงฟุ้งพระนคร
458 ท้ายครัว ลูกผักหวาน โอชาหารแห่งฤดูร้อน
458 ท้ายครัว ลูกผักหวาน โอชาหารแห่งฤดูร้อน