453 ธันวาคม 65 รถ (ยนต์) ไฟฟ้า (กำลัง) มาหานะเธอ

453 ธันวาคม 65 รถ (ยนต์) ไฟฟ้า (กำลัง) มาหานะเธอ
Published on 3 December 2022

Description:

รถยนต์ไฟฟ้า/รถ EV อยู่ในความสนใจของสังคมไทยในฐานะ gadget ทันสมัย  ยิ่งช่วงต้นปี ๒๕๖๕/ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่ผ่านมา มีมติคณะรัฐมนตรีส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนผลิต/ให้ประชาชนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลอตใหญ่ กระแสนี้ก็ยิ่งได้รับความสนใจและส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าในสายเทคโนโลยี “รถยนต์ไฟฟ้า” มาแรงจริง แล้วเอกชนที่อยู่ในธุรกิจยานยนต์ต้องปรับตัวอย่างไร เพราะรถยนต์ไฟฟ้าจะพลิกห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ทั้งหมด ทำอย่างไรเราจะไม่สูญเสียสถานะศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค รวมถึงสร้างรถไฟฟ้าแบรนด์ไทย

Categories:

Nature/Envi/Sci
17 articles from this collection:
453 สารบัญ
453 สารบัญ
453 รถ (ยนต์)  ไฟฟ้า (กำลัง)  มาหานะเธอ
453 รถ (ยนต์)  ไฟฟ้า (กำลัง)  มาหานะเธอ
453 เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV)
453 เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV)
453 EV History อดีตและปัจจุบันของ  “รถยนต์ ไฟฟ้า”
453 EV History อดีตและปัจจุบันของ  “รถยนต์ ไฟฟ้า”
453 Design the Future
453 Design the Future
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Conversion Story
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Conversion Story
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Creation Story
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Creation Story
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Dream of making “the National Car”
453 Thailand EV เมื่อรถ EV  จะ “Made in Thailand”- Dream of making “the National Car”
453 สัมภาษณ์ รุ่งอรุณ ของ “รถยนต์ไฟฟ้า” ผศ. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
453 สัมภาษณ์ รุ่งอรุณ ของ “รถยนต์ไฟฟ้า” ผศ. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
453 จากบรรณาธิการ bat
453 จากบรรณาธิการ bat
453 วาดเมือง ห้วยขาแข้งปลายฤดูฝน
453 วาดเมือง ห้วยขาแข้งปลายฤดูฝน
453 คิด-cool กระเป๋าเชิงกล
453 คิด-cool กระเป๋าเชิงกล
453 Holistic ฮาวทูทิ้งช่วงน้ำท่วม
453 Holistic ฮาวทูทิ้งช่วงน้ำท่วม
453 วิทย์คิดไม่ถึง ทำไมคนชอบเล่นหวย ?
453 วิทย์คิดไม่ถึง ทำไมคนชอบเล่นหวย ?
453 Souvenir & History เบอร์ไน (Burnay) จาก “วีแกน”
453 Souvenir & History เบอร์ไน (Burnay) จาก “วีแกน”
453 Hidden (in) Museum วิถีฮกเกี้ยนในบ้านเก้าสิบสอง
453 Hidden (in) Museum วิถีฮกเกี้ยนในบ้านเก้าสิบสอง
453 ท้ายครัว ไก่เตี้ยในลมหนาว
453 ท้ายครัว ไก่เตี้ยในลมหนาว