451 ตุลาคม 65 ที่ใดมีการกดขี่...กบฏผู้มีบุญ

451 ตุลาคม 65 ที่ใดมีการกดขี่...กบฏผู้มีบุญ
Published on 5 October 2022

Description:

“ผู้มีบุญ” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขาน แต่ทางการขานนามเขาว่า “#ผีบุญ” โดยมีคำว่า กบฏ นำหน้า มาตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตามการศึกษารวบรวมของนักประวัติศาสตร์ นับกันว่าขบวนการต่อสู้ของชาวบ้านที่เชื่อมโยงกับการใช้ความศรัทธาความเชื่อ อภินิหาร และการมาโปรดของพระศรีอาริย์หรือที่เรียกกันว่า ผู้มีบุญ เฉพาะในพื้นที่อีสานเคยเกิดขึ้น ๙ ครั้ง ในช่วง ๒๖๐ ปี ด้วยข้อจำกัดเรื่องหลักฐาน ทำให้ภาพของพวกเขาเลือนราง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร จุดกำเนิดของขบวนการไพร่ ล้วนมีเหตุผลในตัวของมันเอง

Categories:

History
17 articles from this collection:
451 สารบัญ
451 สารบัญ
451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 1
451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 1
451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 2
451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 2
451 ๒๖๐ ปี กำเนิดผู้มีบุญอีสาน
451 ๒๖๐ ปี กำเนิดผู้มีบุญอีสาน
451 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ กบฏชาวบ้านและต้นแบบรัฐไทย ผู้มีบุญ
451 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ กบฏชาวบ้านและต้นแบบรัฐไทย ผู้มีบุญ
451 ผู้มีบุญศึกษา ทัศนะจากผู้ศึกษาเรื่องกบฏผีบุญ
451 ผู้มีบุญศึกษา ทัศนะจากผู้ศึกษาเรื่องกบฏผีบุญ
451 ๑๔๐ ปี ปูมหลังกบฏผู้มีบุญ
451 ๑๔๐ ปี ปูมหลังกบฏผู้มีบุญ
451 เล่าใหม่ “ขบวนการไพร่” ก่อนรัชกาลที่ ๕
451 เล่าใหม่ “ขบวนการไพร่” ก่อนรัชกาลที่ ๕
451 จากบรรณาธิการ ไท่ผิง
451 จากบรรณาธิการ ไท่ผิง
451 Number  of the  Month ควีนเอลิซาเบธที่ 2
451 Number  of the  Month ควีนเอลิซาเบธที่ 2
451 วาดเมือง ตลาดนัดข้างทาง
451 วาดเมือง ตลาดนัดข้างทาง
451 คิด-cool รูป ที่ไม่เหมือนเดิมสักวัน
451 คิด-cool รูป ที่ไม่เหมือนเดิมสักวัน
451 Holistic โลกนี้ต้องการผู้รับฟัง
451 Holistic โลกนี้ต้องการผู้รับฟัง
451 วิทย์คิดไม่ถึง ทำไมสายหูฟัง ต้องพันกันยุ่งตลอด ?
451 วิทย์คิดไม่ถึง ทำไมสายหูฟัง ต้องพันกันยุ่งตลอด ?
451 Souvenir & History บักกุดเต๋ (Bak kut teh) และศึกชิงอาหารประจำชาติ
451 Souvenir & History บักกุดเต๋ (Bak kut teh) และศึกชิงอาหารประจำชาติ
451 Hidden (in) Museum เรื่องเล่า inside จาก Site Museum
451 Hidden (in) Museum เรื่องเล่า inside จาก Site Museum
451 ท้ายครัว ปั่นกิน (ส้ม) ลม จากป่าริมทาง
451 ท้ายครัว ปั่นกิน (ส้ม) ลม จากป่าริมทาง