449 สิงหาคม 2565 SPACE MISSION

449 สิงหาคม 2565 SPACE MISSION
Published on 7 August 2022

Description:

ความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเชื่อมโยงตนเองกับดวงดาราบนฟากฟ้ามีมานานแสนนาน ผ่านตำนานกำเนิดจักรวาลและสรรพสิ่ง จนเมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำด้วยการปฏิวัติความรู้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ก็อาจหาญฝันถึงการเดินทางสู่ห้วงเวหา และสร้างอารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่น วันนี้อวกาศกำลังเป็นพรมแดนใหม่ของความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างนานาประเทศ แต่แท้จริงแล้วอวกาศคืออะไร คนไทย นักวิทยาศาสตร์ไทย เยาวชนไทย มีศักยภาพแค่ไหนที่จะร่วมเดินทางไปกับภารกิจของมนุษยชาติ

Categories:

Nature/Envi/Sci
20 articles from this collection:
449 สารบัญ
449 สารบัญ
449 Space 101 EP.1
449 Space 101 EP.1
449 Space 101 EP.2
449 Space 101 EP.2
449  NARIT ตามรอยสถาบันดาราศาสตร์ไทย ภารกิจพินิจฟากฟ้าของมวลมนุษย์
449 NARIT ตามรอยสถาบันดาราศาสตร์ไทย ภารกิจพินิจฟากฟ้าของมวลมนุษย์
449 สัมภาษณ์ ดอกเตอร์ศรัณย์ โปษยะจินดา ดาวเทียมไทยประดิษฐ์ พิชิตดวงจันทร์
449 สัมภาษณ์ ดอกเตอร์ศรัณย์ โปษยะจินดา ดาวเทียมไทยประดิษฐ์ พิชิตดวงจันทร์
449 สัมภาษณ์ อนล ไพศาล คุยกับ EmOne ผู้สร้างเทคโนโลยี เพื่อจัดการกับขยะอวกาศ
449 สัมภาษณ์ อนล ไพศาล คุยกับ EmOne ผู้สร้างเทคโนโลยี เพื่อจัดการกับขยะอวกาศ
449 Thailand Lunar Simulant จากหินดวงจันทร์เทียมสู่อาหารอวกาศ ความฝันของไทยในธุรกิจสู่ดวงดาว
449 Thailand Lunar Simulant จากหินดวงจันทร์เทียมสู่อาหารอวกาศ ความฝันของไทยในธุรกิจสู่ดวงดาว
449 May  the  SPACE  be  with  you วันที่พรมแดนความฝันของเยาวชนไทยไปไกลถึงอวกาศ
449 May  the  SPACE  be  with  you วันที่พรมแดนความฝันของเยาวชนไทยไปไกลถึงอวกาศ
449 SPACETH.CO  สื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการทำอวกาศให้เป็นประชาธิปไตย
449 SPACETH.CO  สื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการทำอวกาศให้เป็นประชาธิปไตย
449 16 Everyday Items from Space ของใช้ใกล้ตัว จากอวกาศ
449 16 Everyday Items from Space ของใช้ใกล้ตัว จากอวกาศ
449 บทส่งท้าย
449 บทส่งท้าย
449 Number of  the Month Beginning of Space Age
449 Number of  the Month Beginning of Space Age
449 จากบรรณาธิการ คอสมอส
449 จากบรรณาธิการ คอสมอส
449 วาดเมือง เช้านี้ที่เบตง
449 วาดเมือง เช้านี้ที่เบตง
449 คิด-cool แผ่นใยจากดิน
449 คิด-cool แผ่นใยจากดิน
449 วิทย์คิดไม่ถึง ประโยชน์ของความเบื่อหน่าย
449 วิทย์คิดไม่ถึง ประโยชน์ของความเบื่อหน่าย
449 Souvenir & History ของฝากจาก “โตเกียวทาวเวอร์”
449 Souvenir & History ของฝากจาก “โตเกียวทาวเวอร์”
449 Holistic พลังของการนอนหลับ “ลึก”
449 Holistic พลังของการนอนหลับ “ลึก”
449 Hidden (in) Museum นักบินรุ่นแรกแห่งสยาม
449 Hidden (in) Museum นักบินรุ่นแรกแห่งสยาม
449 ท้ายครัว ป่า "กำจัด" ที่หนองม่วง
449 ท้ายครัว ป่า "กำจัด" ที่หนองม่วง