444 กระท่อม-กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม

444 กระท่อม-กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม
Published on 11 March 2022

Description:

พลันที่ได้รับการปลดล็อกพ้นจากความเป็นพืชเสพติด กระท่อมก็กลายเป็นไม้มหาชน  จนถึงกับได้สมญาว่าเป็น “ยาชูกำลังประจำชาติ” และด้วยสารสำคัญที่ให้สรรพคุณทางยา ทำให้หวังกันว่าจะสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศได้ ขณะที่กัญชาซึ่งมีหลักฐานว่ามนุษย์รู้จักใช้เป็นยามาร่วมหมื่นปี และกฎหมายกลับมาเปิดเสรีให้ใช้ทางการแพทย์ ก็เกิดกระแสการชวน “ชิมกัญ” เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากใบ ราก ต้นกัญชา  แม้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรค แต่เวลานี้กัญชาเป็นเหมือนโอสถแห่งความหวังของคนไทย

18 articles from this collection:
444 สารบัญ
444 สารบัญ
444 กระท่อม การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๑
444 กระท่อม การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๑
444 กระท่อม การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๒
444 กระท่อม การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๒
444 กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๑
444 กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๑
444 กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๒
444 กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม ภาค ๒
444 พันธุ์ท่อม พันธุ์กัญชา
444 พันธุ์ท่อม พันธุ์กัญชา
444 กระท่อม-กัญชา ในตำรับหมอยาพื้นบ้าน
444 กระท่อม-กัญชา ในตำรับหมอยาพื้นบ้าน
444 เมากัญ ยันท่อม
444 เมากัญ ยันท่อม
444 “ตามหาสังข์ทองไปเจอบ้องกัญชา”
444 “ตามหาสังข์ทองไปเจอบ้องกัญชา”
444 จากบรรณาธิการ ธรรมชาติบำบัด
444 จากบรรณาธิการ ธรรมชาติบำบัด
444 Number of  the Month
444 Number of  the Month
444 วาดเมือง สัตว์ป่าในเมือง
444 วาดเมือง สัตว์ป่าในเมือง
444 ธรรมชาติทำมาโชว์ ดองสีพืช ยืดความฉ่ำ
444 ธรรมชาติทำมาโชว์ ดองสีพืช ยืดความฉ่ำ
444 Holistic ดูแลลำไส้ สมองที่ ๒ ของมนุษย์
444 Holistic ดูแลลำไส้ สมองที่ ๒ ของมนุษย์
444 วิทย์คิดไม่ถึง ไม่ถูกชะตา
444 วิทย์คิดไม่ถึง ไม่ถูกชะตา
444 Souvenir & History หม้อน้ำอะลูมิเนียมและเรื่องเล่าของ “โรฮิงญา”
444 Souvenir & History หม้อน้ำอะลูมิเนียมและเรื่องเล่าของ “โรฮิงญา”
444 Hidden (in) museum เปิดโลกวิจัยพฤกษศาสตร์
444 Hidden (in) museum เปิดโลกวิจัยพฤกษศาสตร์
444 ท้ายครัว ล้อมวงกินข้าว โอชารสอันหลากหลาย
444 ท้ายครัว ล้อมวงกินข้าว โอชารสอันหลากหลาย