443 คดีประวัติศาสตร์ "พระสงฆ์ไทย"

443 คดีประวัติศาสตร์ "พระสงฆ์ไทย"
Published on 9 February 2022

Description:

ย้อนกลับไปในช่วงปี ๒๕๐๓ มีคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คดีหนึ่งของวงการสงฆ์ไทยเกิดขึ้น เจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกถอดสมณศักดิ์ ต้องติดคุกอยู่หลายปี ก่อนศาลทหารจะตัดสินว่าบริสุทธิ์ โดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “กรรมเก่า” ฟังดูเป็นเรื่องราวชวนพิศวง แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ฉบับนี้ยังมีบทความ "แม่มดในวิถีพุทธไทย" สำรวจบทบาทของ แม่มด กับวิถีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่อดีต

Categories:

History
23 articles from this collection:
443 สารบัญ
443 สารบัญ
443 พส.ในกระแสประวัติศาสตร์
443 พส.ในกระแสประวัติศาสตร์
443 Sangha 101 พส.101
443 Sangha 101 พส.101
443 Foto Essay พส. ๒๕๖๕ สงฆ์ใดสาวกศาสดา
443 Foto Essay พส. ๒๕๖๕ สงฆ์ใดสาวกศาสดา
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๑
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๑
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๒
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๒
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๓
443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๓
443 หลากมุมมองคดี "พระพิมลธรรม"
443 หลากมุมมองคดี "พระพิมลธรรม"
443 "พระกบฏ" ในอดีต
443 "พระกบฏ" ในอดีต
443 Interview ส. ศิวรักษ์
443 Interview ส. ศิวรักษ์
443 Interview วิจักขณ์ พานิช
443 Interview วิจักขณ์ พานิช
443 รำลึกพิธีถวายเพลิงปราสาทศพ ครูบาดาราอาง
443 รำลึกพิธีถวายเพลิงปราสาทศพ ครูบาดาราอาง
443 หนีร้อนพึ่งสบง เปลี่ยนชะตา เณร-สงฆ์ ชาติพันธุ์
443 หนีร้อนพึ่งสบง เปลี่ยนชะตา เณร-สงฆ์ ชาติพันธุ์
443 แม่มดในวิถีพุทธไทย
443 แม่มดในวิถีพุทธไทย
443 จากบรรณาธิการ ธรรม
443 จากบรรณาธิการ ธรรม
443 ปลด ปล่อย เปล่า ท้องฟ้า หลังคา แสงเงา
443 ปลด ปล่อย เปล่า ท้องฟ้า หลังคา แสงเงา
443 วาดเมือง ย่านตลาดน้อย
443 วาดเมือง ย่านตลาดน้อย
443 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ เล่นมุก
443 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ เล่นมุก
443 Holistic เคลียร์บ้าน เคลียร์ใจ
443 Holistic เคลียร์บ้าน เคลียร์ใจ
443 วิทย์คิดไม่ถึง พลังของฟรี
443 วิทย์คิดไม่ถึง พลังของฟรี
443 Souvenir & History “มหาปาสาณคูหา” รอยศรัทธาของ “พระพิมลธรรม”
443 Souvenir & History “มหาปาสาณคูหา” รอยศรัทธาของ “พระพิมลธรรม”
443 Hidden (in) Museum รถพิพิธภัณฑ์สัญจรมาแล้วจ้า
443 Hidden (in) Museum รถพิพิธภัณฑ์สัญจรมาแล้วจ้า
443 ท้ายครัว ชี้เป้าดงกะเพราะ หนองตาเนิด
443 ท้ายครัว ชี้เป้าดงกะเพราะ หนองตาเนิด