442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
Published on 12 January 2022

Description:

ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คืออาณาจักรแห่งภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และยังรุ่มรวยศิลป-วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชนเผ่า  ทำความเข้าใจกับความหมายอันแท้จริงของพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก, ติดตามนักพฤกษศาสตร์สำรวจความมหัศจรรย์ของพรรณไม้ดอยหลวงเชียงดาว, ช่างภาพสัตว์ป่าที่ตามรอยชีวิตของกวางผา  และตำนานเชียงดาวในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ความหวังของการสถาปนาสังคมอุดมคติ

Categories:

Nature/Envi/Sci
19 articles from this collection:
442 สารบัญ
442 สารบัญ
442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
442 มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ ดอยหลวงเชียงดาว
442 มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ ดอยหลวงเชียงดาว
442 เชียงดาว กวางผา ในความทรงจำ
442 เชียงดาว กวางผา ในความทรงจำ
442 เชียงดาว ชาวดอย EP.01
442 เชียงดาว ชาวดอย EP.01
442 เชียงดาว ชาวดอย EP.02
442 เชียงดาว ชาวดอย EP.02
442 เชียงดาว : ดินแดนแห่งคำทำนายและชีวมณฑลทางวัฒนธรรม
442 เชียงดาว : ดินแดนแห่งคำทำนายและชีวมณฑลทางวัฒนธรรม
442 ดอยหลวงเชียงดาว ๓๖๕ วัน
442 ดอยหลวงเชียงดาว ๓๖๕ วัน
442 เชียงดาว เมืองดาว  ?
442 เชียงดาว เมืองดาว  ?
442 อย่าลืมเชียงดาว เมื่อคราว ๒๕๖๒
442 อย่าลืมเชียงดาว เมื่อคราว ๒๕๖๒
442 ภารกิจแก้เลือดชิดให้กวางผา เชียงดาว
442 ภารกิจแก้เลือดชิดให้กวางผา เชียงดาว
442 จากบรรณาธิการ อ่านสิ
442 จากบรรณาธิการ อ่านสิ
442 ปลด ปล่อย เปล่า ดอยหลวงเชียงดาว
442 ปลด ปล่อย เปล่า ดอยหลวงเชียงดาว
442 วาดเมือง ถนนดินสอ
442 วาดเมือง ถนนดินสอ
442 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ โชว์เหนือ
442 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ โชว์เหนือ
442 Holistic รู้จักน้ำตาลแฝง
442 Holistic รู้จักน้ำตาลแฝง
442 วิทย์คิดไม่ถึง จิต-วิญญาณ ตะวันออก-ตะวันตก
442 วิทย์คิดไม่ถึง จิต-วิญญาณ ตะวันออก-ตะวันตก
442 Souvenir & History อุดรธานีมี “สำนักข่าวสารเวียดนาม (ใต้)”
442 Souvenir & History อุดรธานีมี “สำนักข่าวสารเวียดนาม (ใต้)”
442 ท้ายครัว ชวนเก็บมะกอกป่า ต้นหน้าหนาว
442 ท้ายครัว ชวนเก็บมะกอกป่า ต้นหน้าหนาว