ลองอ่าน 440 สมุนไพรสู้โควิด

ลองอ่าน 440 สมุนไพรสู้โควิด
Published on 15 November 2021

Description:

โควิด-๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน โดยเฉพาะวิธีการรักษา ในสถานการณ์เฉพาะหน้านักระบาด-วิทยาจะใช้วิธีเทียบเคียงจากโรคที่เคยมี แล้วหยิบใช้พัฒนาจากยาที่มีอยู่ ในเวลานี้ยังไม่มียาแผนใหม่ที่ใช้รักษาโควิด-๑๙ ได้โดยตรง แต่หมอแผนไทยใช้สมุนไพรในกลุ่มยาแก้ไข้และลดการอักเสบ โดยมีฟ้าทะลายโจรเป็นตัวหลัก ซึ่งมีข้อมูลการใช้กันมานาน รวมทั้งผลการศึกษาทดลองในระยะหลังและโดยเฉพาะการใช้จริงในหมู่ผู้ป่วยก็รายงานผลออกมาในทางนั้น สารคดี ฉบับนี้จึงนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สมุนไพรรักษาโรคโควิด-๑๙ ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ องค์ความรู้ ของผู้ใช้จริง ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เภสัชกร หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน ฯลฯ ขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้กว้างไกลกว่าแค่รอพึ่งการรักษาจากแพทย์แผนใหม่ในมือรัฐและบริษัทยาข้ามชาติ

9 articles from this collection:
440 สารบัญ
440 สารบัญ
โควิด-๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน โดยเฉพาะวิธีการรักษา ในสถานการณ์เฉพาะหน้านักระบาด-วิทยาจะใช้วิธีเทียบเคียงจากโรคที่เคยมี แล้วหยิบใช้พัฒนาจากยาที่มีอยู่ ในเวลานี้ยังไม่มียาแผนใหม่ที่ใช้รักษาโควิด-๑๙ ได้โดยตรง แต่หมอแผนไทยใช้สมุนไพรในกลุ่มยาแก้ไข้และลดการอักเสบ โดยมีฟ้าทะลายโจรเป็นตัวหลัก ซึ่งมีข้อมูลการใช้กันมานาน รวมทั้งผลการศึกษาทดลองในระยะหลังและโดยเฉพาะการใช้จริงในหมู่ผู้ป่วยก็รายงานผลออกมาในทางนั้น สารคดี ฉบับนี้จึงนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สมุนไพรรักษาโรคโควิด-๑๙ ผ่านมุมมองประสบการณ์ องค์ความรู้ ของผู้ใช้จริง ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เภสัชกร หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน ฯลฯ ขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้กว้างไกลกว่าแค่รอพึ่งการรักษาจากแพทย์แผนใหม่ในมือรัฐและบริษัทยาข้ามชาติ
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.01
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.01
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.02
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.02
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.03
ลองอ่าน 440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.03
ลองอ่าน 440 จากอู่ฮั่นถึงนครปฐม แพทย์แผนจีนและสมุนไพรในสถานการณ์โควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 จากอู่ฮั่นถึงนครปฐม แพทย์แผนจีนและสมุนไพรในสถานการณ์โควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 “ชิงเฟ่ยผายตู๋” ตำรับยาจีนรักษาโรคโควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 “ชิงเฟ่ยผายตู๋” ตำรับยาจีนรักษาโรคโควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 ๙ คำถาม วัคซีนโควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 ๙ คำถาม วัคซีนโควิด-๑๙
ลองอ่าน 440 เรือนกาย  ลมหายใจ และสายใยเกาะเกิด
ลองอ่าน 440 เรือนกาย  ลมหายใจ และสายใยเกาะเกิด
ลองอ่าน 440 holistic สุดยอดผัก ลดน้ำตาล
ลองอ่าน 440 holistic สุดยอดผัก ลดน้ำตาล