440 สมุนไพรสู้โควิด

440 สมุนไพรสู้โควิด
Published on 15 November 2021

Description:

โควิด-๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน โดยเฉพาะวิธีการรักษา ในสถานการณ์เฉพาะหน้านักระบาด-วิทยาจะใช้วิธีเทียบเคียงจากโรคที่เคยมี แล้วหยิบใช้พัฒนาจากยาที่มีอยู่ แต่หมอแผนไทยใช้สมุนไพรในกลุ่มยาแก้ไข้และลดการอักเสบ โดยมีฟ้าทะลายโจรเป็นตัวหลัก ซึ่งมีข้อมูลการใช้กันมานาน รวมทั้งผลการศึกษาทดลองในระยะหลังและโดยเฉพาะการใช้จริงในหมู่ผู้ป่วยก็รายงานผลออกมาในทางนั้น ขยายพรมแดนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้กว้างไกลกว่าแค่รอการรักษาจากรัฐและบริษัทยาข้ามชาติ

Categories:

Nature/Envi/Sci
19 articles from this collection:
440 สารบัญ
440 สารบัญ
โควิด-๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน โดยเฉพาะวิธีการรักษา ในสถานการณ์เฉพาะหน้านักระบาด-วิทยาจะใช้วิธีเทียบเคียงจากโรคที่เคยมี แล้วหยิบใช้พัฒนาจากยาที่มีอยู่ ในเวลานี้ยังไม่มียาแผนใหม่ที่ใช้รักษาโควิด-๑๙ ได้โดยตรง แต่หมอแผนไทยใช้สมุนไพรในกลุ่มยาแก้ไข้และลดการอักเสบ โดยมีฟ้าทะลายโจรเป็นตัวหลัก ซึ่งมีข้อมูลการใช้กันมานาน รวมทั้งผลการศึกษาทดลองในระยะหลังและโดยเฉพาะการใช้จริงในหมู่ผู้ป่วยก็รายงานผลออกมาในทางนั้น สารคดี ฉบับนี้จึงนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้สมุนไพรรักษาโรคโควิด-๑๙ ผ่านมุมมองประสบการณ์ องค์ความรู้ ของผู้ใช้จริง ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เภสัชกร หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน ฯลฯ ขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้กว้างไกลกว่าแค่รอพึ่งการรักษาจากแพทย์แผนใหม่ในมือรัฐและบริษัทยาข้ามชาติ
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.01
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.01
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.02
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.02
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.03
440 ต้นไม้ความหวัง ทางอีกสายสมุนไพรสู้โควิด EP.03
440 จากอู่ฮั่นถึงนครปฐม แพทย์แผนจีนและสมุนไพรในสถานการณ์โควิด-๑๙
440 จากอู่ฮั่นถึงนครปฐม แพทย์แผนจีนและสมุนไพรในสถานการณ์โควิด-๑๙
440 “ชิงเฟ่ยผายตู๋” ตำรับยาจีนรักษาโรคโควิด-๑๙
440 “ชิงเฟ่ยผายตู๋” ตำรับยาจีนรักษาโรคโควิด-๑๙
440  แพทย์แผนไทยกับโควิด- ๑๙ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
440 แพทย์แผนไทยกับโควิด- ๑๙ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
440 “ต้องใช้สมุนไพรด้วย ความรู้” ดร. ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
440 “ต้องใช้สมุนไพรด้วย ความรู้” ดร. ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
440 ๙ คำถาม วัคซีนโควิด-๑๙
440 ๙ คำถาม วัคซีนโควิด-๑๙
440 เรือนกาย  ลมหายใจ และสายใยเกาะเกิด
440 เรือนกาย  ลมหายใจ และสายใยเกาะเกิด
440 Muvmi Move เมืองด้วยตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
440 Muvmi Move เมืองด้วยตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
440 จากบรรณาธิการ เจ็ด-เจ็ด ขมเป็นยา
440 จากบรรณาธิการ เจ็ด-เจ็ด ขมเป็นยา
440 กวี ต่างยืนอยู่
440 กวี ต่างยืนอยู่
440 วาดเมือง ดูวาฬที่บางตะบูน
440 วาดเมือง ดูวาฬที่บางตะบูน
440 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ น้ำดอกไม้
440 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ น้ำดอกไม้
440 holistic สุดยอดผัก ลดน้ำตาล
440 holistic สุดยอดผัก ลดน้ำตาล
440 วิทย์คิดไม่ถึง อย่างไรจึงเห็นงาม
440 วิทย์คิดไม่ถึง อย่างไรจึงเห็นงาม
440 souvenir & history “ศรีมหาโพธิ์สยาม” ณ มหาปาสาณคูหา
440 souvenir & history “ศรีมหาโพธิ์สยาม” ณ มหาปาสาณคูหา
440 ท้ายครัว ผักยืนต้นบนถนนกัลปพฤกษ์
440 ท้ายครัว ผักยืนต้นบนถนนกัลปพฤกษ์