ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่ง ประวัติศาสตร์ ประชาชน

ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่ง ประวัติศาสตร์ ประชาชน
Published on 13 November 2021

Description:

ขบวนการต่อต้านและตอบโต้อำนาจรัฐที่เข้มแข็งน่าครั่นคร้ามมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ประกอบขึ้นจากกลุ่มกำลังหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั่วประเทศ ตั้งแต่ชนชั้นนำในเมืองหลวง จนถึงชนเผ่าในดงดอย ทั้งปัญญาชนและคนด้อยการศึกษาในชนบทต่างเข้าร่วมกับกองกำลังปฏิวัตินาม “กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” (ทปท.) ที่ทางราชการเรียกพวกเขาว่า “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์” (ผกค.) ขบวนการปฏิวัติล่มสลายลงแล้ว แต่เรื่องราวของผู้คนรุ่นหนึ่งในฐานะบทเรียนทางสังคมยังคงอยู่

9 articles from this collection:
439 สารบัญ
439 สารบัญ
ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
ลองอ่าน 439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
ลองอ่าน 439 คนภูพานทหารกองป่า
ลองอ่าน 439 คนภูพานทหารกองป่า
คนภูพานทหารกองป่า
ลองอ่าน 439 ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
ลองอ่าน 439 ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
ลองอ่าน 439 โปสเตอร์ต้านคอม
ลองอ่าน 439 โปสเตอร์ต้านคอม
Communist Icon และ Poster ต้านคอม
ลองอ่าน 439 สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
ลองอ่าน 439 สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
ลองอ่าน 439 สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
ลองอ่าน 439 สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
ลองอ่าน 439 กวี ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..
ลองอ่าน 439 กวี ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..
ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..