439 กาลครั้งหนึ่ง ประวัติศาสตร์ ประชาชน

439 กาลครั้งหนึ่ง ประวัติศาสตร์ ประชาชน
Published on 14 November 2021

Description:

เป็นขบวนการต่อต้านและตอบโต้อำนาจรัฐที่เข้มแข็งน่าครั่นคร้ามมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ประกอบขึ้นจากกลุ่มกำลังหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั่วประเทศ ตั้งแต่ชนชั้นนำในเมืองหลวง จนถึงชนเผ่าในดงดอย ทั้งปัญญาชนและคนด้อยการศึกษาในชนบทต่างเข้าร่วมกับกองกำลังปฏิวัตินาม “กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” (ทปท.) ที่ทางราชการเรียกพวกเขาว่า “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์” (ผกค.) ขบวนการปฏิวัติล่มสลายลงแล้ว แต่เรื่องราวของผู้คนรุ่นหนึ่งในฐานะบทเรียนทางสังคมยังคงอยู่

Categories:

History
24 articles from this collection:
439 สารบัญ
439 สารบัญ
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 1
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 2
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 3
439 กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 3
กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน ตอน 3
439 Timeline จากยุโรปถึงภูพาน
439 Timeline จากยุโรปถึงภูพาน
Timeline จากยุโรปถึงภูพาน
439 คนภูพานทหารกองป่า
439 คนภูพานทหารกองป่า
คนภูพานทหารกองป่า
439 ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
439 ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
ศิลป์สู้ศึก - วัฒน์ วรรลยางกูร
439 ศิลป์สู้ศึก - แคน สาริกา, ประยงค์ มูลสาร, สุนี ไชยรส, ศิลา โคมฉาย
439 ศิลป์สู้ศึก - แคน สาริกา, ประยงค์ มูลสาร, สุนี ไชยรส, ศิลา โคมฉาย
ศิลป์สู้ศึก “แคน สาริกา” ประยงค์ มูลสาร สุนี ไชยรส “ศิลา โคมฉาย”
439 “ภูนั้นชื่อบรรทัด” - เทพศิริ สุขโสภา
439 “ภูนั้นชื่อบรรทัด” - เทพศิริ สุขโสภา
“ภูนั้นชื่อบรรทัด”
439 Communist icon
439 Communist icon
439 โปสเตอร์ต้านคอม
439 โปสเตอร์ต้านคอม
Communist Icon และ Poster ต้านคอม
439 คำคอมฯ
439 คำคอมฯ
คำคอมฯ
439 ถ้วยต้านคอมฯ
439 ถ้วยต้านคอมฯ
ถ้วยต้านคอมฯ
439 สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
439 สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
สัมภาษณ์ คอมฯ ไทยในความรับรู้คนรุ่นหลัง ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
439 สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
439 สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
สหายเย่เอ๋อ “ฉันคือคอมมิวนิสต์มาลายา !”
439 จากบรรณาธิการ ดาว★แดง
439 จากบรรณาธิการ ดาว★แดง
จากบรรณาธิการ ดาว★แดง
439 กวี ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..
439 กวี ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..
ปลด ปล่อย เปล่า - กั้นขวาง บ่มเพาะสิ่งใด ?..
439 วาดเมือง ปากคลองตลาด
439 วาดเมือง ปากคลองตลาด
วาดเมือง ปากคลองตลาด
439 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ความลับของแมลงทับอัญมณีติดปีก
439 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ความลับของแมลงทับอัญมณีติดปีก
ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ความลับของแมลงทับอัญมณีติดปีก
439 Holistic โอบกอดความเศร้ายุคโควิด
439 Holistic โอบกอดความเศร้ายุคโควิด
Holistic โอบกอดความเศร้ายุคโควิด
439 วิทย์คิดไม่ถึง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
439 วิทย์คิดไม่ถึง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
วิทย์คิดไม่ถึง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
439 Souvenir & History “ช้างสยาม” ใน “เกาะชวา”
439 Souvenir & History “ช้างสยาม” ใน “เกาะชวา”
Souvenir & History “ช้างสยาม”  ใน “เกาะชวา”
439 hidden (in) museum “สุภาพบุรุษ” ในบ้านศรีบูรพา
439 hidden (in) museum “สุภาพบุรุษ” ในบ้านศรีบูรพา
hidden (in) museum “สุภาพบุรุษ” ในบ้านศรีบูรพา
439 เนื้อต้มกระชายสูตรต้านภัยโควิด
439 เนื้อต้มกระชายสูตรต้านภัยโควิด
เนื้อต้มกระชายสูตรต้านภัยโควิด