418-street-food-thailand

418-street-food-thailand
Published on 27 February 2024

Description:

+PDF ฉบับพิเศษอ่านได้ทั้งในรูปแบบ PDF และบทความปรกติ สารคดีฉบับ 418 ธันวาคม 2562 จากหาบเร่แผงลอยถึง "สตรีตฟู้ด" จากวันยันค่ำ คืนยันรุ่ง เราสามารถหาซื้ออาหารหวานคาวและของขบเคี้ยวสารพัดชนิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลายปีที่ผ่านมาก เมื่อจัดอันดับมหานครแห่งสตรีตฟู้ด สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรุงเทพฯ ติดอันดับต้นๆ ของโลกเสมอ เพราะของกินริมทางเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนเมือง ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มาร่วมสำรวจสตรีตฟู้ด อาหารที่ราคาถูก สะอาด และอร่อย จากหลากหลายแง่มุม

6 articles from this collection:
418-street-food-thailand-cover
418-street-food-thailand-cover
สารคดีฉบับ 418 ปก จากหาบเร่แผงลอยถึงสตรีทฟู้ด
418-วาดเมือง-Street Food
418-วาดเมือง-Street Food
Street Food อินเดีย&นานาชาติ คอลัมน์ วาดเมือง โดย นันทวัน วาตะ
418-foto essay-สตรีตฟู้ดแห่งสยาม
418-foto essay-สตรีตฟู้ดแห่งสยาม
Foto Essay สตรีตฟู้ดแห่งสยาม วันยันค่ำ คืนยันรุ่ง
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน1
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน1
: ประวัติศาสตร์ ของกินข้างทางในเมืองกรุง จาก “หาบเร่แผงลอย” ถึง “สตรีตฟู้ด”
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน2
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน2
การเกิด “สถาบัน” ใหม่ ๆ ขึ้นในสังคมชาวกรุงตั้งแต่ราวกลางรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ปรับเปลี่ยน ชีวิตของผู้คนชาวเมืองไปอย่างมหาศาล
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน3
418-street-food-จากหาบเร่ถึงสตรีตฟู้ด ตอน3
นับแต่ทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้นมา การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ยิ่งท ำให้หาบเร่แผงลอยกลายเป็น “สิ่งผิดปรกติ” หรือ “ความน่ารังเกียจ” กีดขวางการสัญจร ไม่ถูกสุขอนามัย สร้างความสกปรกให้แก่บ้าน เมือง และ “ผิดกฎหมาย”