407 Only Africa

407 Only Africa
Published on 4 September 2022

Description:

นี่คือทวีปซึ่งกว้างใหญ่อันดับ ๒ ของโลก มีประชากรมากถึง ๑.๒๙ พันล้านคน ทั้งขนาดพื้นที่และประชากรนั้นเป็นรองแค่ทวีปเอเชีย สิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกับแอฟริกามากที่สุดน่าจะเป็นบรรดาสัตว์ป่าในทุ่งหญ้า สิงโต ช้างป่า ยีราฟ ม้าลาย หรือชนเผ่าพื้นเมือง  แม้ระยะไม่กี่ปีมานี้แอฟริกาจะเป็นทวีปที่เติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมองภาพแอฟริกาว่าเป็นดินแดนแห่งความทุรกันดาร  Only Africa บอกเล่าแอฟริกาผ่านมุมมองในหลายประเทศที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของแอฟริกา

21 articles from this collection:
407 สารบัญ
407 สารบัญ
407 only Africa
407 only Africa
407 The Medina of Morocco
407 The Medina of Morocco
407 Egypt A Longtime go
407 Egypt A Longtime go
407 Ethiopia
407 Ethiopia
407 Zanzibar Island of Mankind
407 Zanzibar Island of Mankind
407 Zambia Close to the Edge
407 Zambia Close to the Edge
407 Madagascar Lives on the Road
407 Madagascar Lives on the Road
407 Namibia Where  the Tree  Upside Down
407 Namibia Where  the Tree  Upside Down
407 South Africa Route of Double Ocean
407 South Africa Route of Double Ocean
407 Colours of Africa
407 Colours of Africa
407 จากบรรณาธิการ จีน-แอฟริกา
407 จากบรรณาธิการ จีน-แอฟริกา
407 โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ใบเบิกบาน
407 โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ใบเบิกบาน
407 วาดเมือง ระหว่างทางในเอธิโอเปีย
407 วาดเมือง ระหว่างทางในเอธิโอเปีย
407 Oh ! seed น้ำเต้า (Bottle gourd)
407 Oh ! seed น้ำเต้า (Bottle gourd)
407 Holistic “ปล่อยของ” รับปีใหม่
407 Holistic “ปล่อยของ” รับปีใหม่
407 Change From Below เยาวชนเพื่อโลกเย็น
407 Change From Below เยาวชนเพื่อโลกเย็น
407 โลกใบใหญ่ เปลี่ยน “อาวุธ”  เป็น “งานศิลป์” กอนซาลู มาบุนดา
407 โลกใบใหญ่ เปลี่ยน “อาวุธ”  เป็น “งานศิลป์” กอนซาลู มาบุนดา
407 ASEAN Youth ดว่าน เล มิงห์ เจิว
407 ASEAN Youth ดว่าน เล มิงห์ เจิว
407 Hidden (in) Museum วังเจ้าเมืองยะหริ่ง เคหสถานจริงสวยยิ่งกว่าละคร
407 Hidden (in) Museum วังเจ้าเมืองยะหริ่ง เคหสถานจริงสวยยิ่งกว่าละคร
407 ดอกแคหางค่าง กินอย่างกาน้าฉ่าย
407 ดอกแคหางค่าง กินอย่างกาน้าฉ่าย