ลองอ่าน 454 มกราคม 66 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด

ลองอ่าน 454 มกราคม 66 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
Published on 5 January 2023

Description:

“กลับบ้านเกิด” เป็นเส้นทางสายหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ยุคนี้เลือกเดิน หลังจากออกไปศึกษาแสวงหาสิ่งใหม่ๆ จากโลกภายนอกระยะหนึ่ง ก็อยากนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้บ้านเกิด   อาจสำเร็จหรือล้มเหลว หรืออาจเป็นความหวังที่ยังไปไม่ถึง ซึ่งในระหว่างนี้ก็จำเป็นต้องมีบางอย่างไว้หล่อเลี้ยงความฝันระหว่างรอวันกลับสู่บ้าน   บางส่วนของเรื่องราวทั้งหลายที่กล่าวนี้คละเคล้ากันอยู่ใน “Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด” สารคดีแปดเรื่อง โดยนักสารคดีรุ่นใหม่จากค่ายสารคดีรุ่นที่ ๑๗ ซึ่งลงมือเสาะหา “คนรุ่นใหม่กลับบ้าน” ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สร้างสรรค์กลั่นกรองออกมาเป็นงานเขียนและภาพถ่าย นอกจากเนื้อหาสาระที่เป็นแกนหลักตามขนบของงานสารคดีแล้ว เรื่องจากปก สารคดี ฉบับนี้ ยังมีแง่มุมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ตรงที่เป็นการเล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่โดยสายตาและฝีมือของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน

10 articles from this collection:
ลองอ่าน 454 สารบัญ 454 มกราคม 2566
ลองอ่าน 454 สารบัญ 454 มกราคม 2566
ลองอ่าน 454 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
ลองอ่าน 454 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
ลองอ่าน 454 Laem Yah Rayong Surf Club
ลองอ่าน 454 Laem Yah Rayong Surf Club
ลองอ่าน 454 ฮ่อมแพร่กลับบ้าน  ฮ้อมงานของคนรุ่นใหม่
ลองอ่าน 454 ฮ่อมแพร่กลับบ้าน  ฮ้อมงานของคนรุ่นใหม่
ลองอ่าน 454 Concur Patchwork รอยเย็บ ตะเข็บผ้ามือสองที่ชายแดนใต้
ลองอ่าน 454 Concur Patchwork รอยเย็บ ตะเข็บผ้ามือสองที่ชายแดนใต้
ลองอ่าน 454 “GHOM LANNA” แสงไฟดวงเล็กแห่งเมืองลำปาง
ลองอ่าน 454 “GHOM LANNA” แสงไฟดวงเล็กแห่งเมืองลำปาง
ลองอ่าน 454 กลับมาเติมเต็มชีวิตที่​ Slow Ride
ลองอ่าน 454 กลับมาเติมเต็มชีวิตที่​ Slow Ride
ลองอ่าน 454 “ละอ่อนโฮม” บ้านสร้างเด็ก
ลองอ่าน 454 “ละอ่อนโฮม” บ้านสร้างเด็ก
ลองอ่าน 454 ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้าน ฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของ เก่อเส่ทู ดินุ
ลองอ่าน 454 ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้าน ฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของ เก่อเส่ทู ดินุ
ลองอ่าน 454 เสน่ห์ทะเลดุหยง พาคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
ลองอ่าน 454 เสน่ห์ทะเลดุหยง พาคนรุ่นใหม่กลับบ้าน