ลองอ่าน 467 กุมภาพันธ์ 67 Eat Pray Art with “Bro! Ganesha”

ลองอ่าน 467 กุมภาพันธ์ 67 Eat Pray Art with “Bro! Ganesha”
Published on 6 February 2024

Description:

เรื่องราวของพระพิฆเนศวร คเณศ หรือกาเนชา เปรียบดังเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเหลือคณานับทั้งจำนวนและรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งสำนวนใกล้เคียงและขัดแย้งหากมีผู้พึงสดับและนับถือท่านก็จะยังอยู่กับมนุษย์เหนือกาลเวลา เชื่อกันว่าหากภักดีต่อเทพเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้างพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดหมั่นบูชาและอยู่ในสายพระเนตรปัญญาและความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้น เมื่อโลกหมุนมาถึงปัจจุบันสมัยรูปเคารพที่ดูจริงจังขรึมขลังตามเทวาลัยและสถานที่สำคัญยังคงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและแม้จะมีงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ที่ลดทอนความน่าเกรงขามและย่อส่วนให้ท่านกลายเป็นโลโก้สินค้า เครื่องประดับ อาร์ตทอย ฯลฯ ก็มิได้สั่นคลอนความเชื่อและศรัทธาใด ตราบที่มนุษย์ยังปรารถนาปัญญาและความสำเร็จ พระคเณศก็จะเป็นองค์ปฐมแห่งการบูชาและระลึกถึงเสมอ

8 articles from this collection:
ลองอ่าน 467 สารบัญ
ลองอ่าน 467 สารบัญ
ลองอ่าน 467 Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha” จาก “พิฆเนศวร” “คเณศ” สู่ “กาเนชา”
ลองอ่าน 467 Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha” จาก “พิฆเนศวร” “คเณศ” สู่ “กาเนชา”
ลองอ่าน 467 สัมภาษณ์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง พระพิฆเนศที่ได้รู้จัก
ลองอ่าน 467 สัมภาษณ์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง พระพิฆเนศที่ได้รู้จัก
ลองอ่าน 467 กินอย่างเทพ ขนมโมทกะ เมนูโปรด Ganesha
ลองอ่าน 467 กินอย่างเทพ ขนมโมทกะ เมนูโปรด Ganesha
ลองอ่าน 467 Harmenstone แบรนด์เครื่องประดับของคนไม่มูฯ สู่เทรนด์พระพิฆเนศในโลกออนไลน์
ลองอ่าน 467 Harmenstone แบรนด์เครื่องประดับของคนไม่มูฯ สู่เทรนด์พระพิฆเนศในโลกออนไลน์
ลองอ่าน 467 Art Toy พระคเณศ ชวนสายมูฯ
ลองอ่าน 467 Art Toy พระคเณศ ชวนสายมูฯ
ลองอ่าน 467 พระพิฆเนศบอลลูนอาร์ต
ลองอ่าน 467 พระพิฆเนศบอลลูนอาร์ต
ลองอ่าน 467 วิถีผี-วิถีดาว ชาวไทยพวน
ลองอ่าน 467 วิถีผี-วิถีดาว ชาวไทยพวน