ลองอ่าน 465 ธันวาคม 66 Train Stories

ลองอ่าน 465 ธันวาคม 66 Train Stories
Published on 7 December 2023

Description:

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๕๒ ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีแจ้งความของกรมราชเลขานุการลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษาว่าบัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำภาษาไทยแทนคำอังกฤษบางคำที่ใช้กันแพร่หลายกันในขณะนั้นแล้ว เช่น “คำว่าวอเตอสับไปล การจำหน่ายน้ำใช้ทั่วไป ให้เรียกว่า ประปา คำว่าสเตชั่น ให้เรียกว่า สถานี เช่น #สเตชั่นรถไฟ ให้เรียกว่า สถานีรถไฟ” คำว่า “#สถานีรถไฟ” จึงถือกำเนิดขึ้นในภาษาไทยนับแต่นั้นมา สารคดี ฉบับนี้ ว่าด้วยเรื่องราวของ สถานีรถไฟในความทรงจำ ตั้งแต่สถานีกลาง เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ “หัวลำโพง” อยุธยา หัวหิน ไปจนถึงสถานีเล็กๆ น่ารัก อย่างกันตัง พิจิตร สวรรคโลก หรือบ้านปิน พร้อมกับแนะนำให้รู้จักกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามอนุรักษ์อาคารเก่าเหล่านั้น เช่น รศ. ปริญญา ชูแก้ว และกลุ่ม VERNADOC จากมิติของอดีต ยังมีหลากหลายมุมมองต่อรถไฟไทยในวันนี้ไปถึงวันหน้าและการร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายลาว-จีน บนอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง ถ้าท่านผู้โดยสารพร้อมแล้ว โปรดจัดเตรียมสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก้าวขึ้นรถมาได้เลย!

9 articles from this collection:
ลองอ่าน 465 สารบัญ
ลองอ่าน 465 สารบัญ
ลองอ่าน 465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.01
ลองอ่าน 465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.01
ลองอ่าน 465 VERNADOC อนุรักษ์สถาปัตยกรรมสถานีรถไฟ
ลองอ่าน 465 VERNADOC อนุรักษ์สถาปัตยกรรมสถานีรถไฟ
ลองอ่าน 465 โมน สวัสดิ์ศรี  นักเขียนและ “ติ่งรถไฟไทย”
ลองอ่าน 465 โมน สวัสดิ์ศรี นักเขียนและ “ติ่งรถไฟไทย”
ลองอ่าน 465 Foto Essay หมุดรถไฟ สถานีเช็กอิน
ลองอ่าน 465 Foto Essay หมุดรถไฟ สถานีเช็กอิน
ลองอ่าน 465 เล่ารถไฟแบบนายแฮมมึน
ลองอ่าน 465 เล่ารถไฟแบบนายแฮมมึน
ลองอ่าน 465 รางมิตรภาพ (ไทย-ลาว) ระหว่างประเทศ
ลองอ่าน 465 รางมิตรภาพ (ไทย-ลาว) ระหว่างประเทศ
ลองอ่าน 465 มอง “รถไฟ” ในอุษาคเนย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา
ลองอ่าน 465 มอง “รถไฟ” ในอุษาคเนย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา
ลองอ่าน 465 Hidden (in) Museum สถานีรถไฟ ชุมทางมิวเซียม
ลองอ่าน 465 Hidden (in) Museum สถานีรถไฟ ชุมทางมิวเซียม