ลองอ่าน 464 พฤศจิกายน 66 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ

ลองอ่าน 464 พฤศจิกายน 66 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ
Published on 3 November 2023

Description:

ค่ายสารคดีสร้างคนบันทึกสังคมติดต่อกันมา ๑๘ รุ่น สองครั้งล่าสุดเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจอายุ ๑๘-๒๕ ปี เข้ามาเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอในฐานะวิดีโอครีเอเตอร์ “เด็กค่าย” ทีมหนึ่งจึงมีทั้งนักเขียน-ช่างภาพ-วิดีโอ จับมือกันสร้างสรรค์งานสารคดี หัวข้อหลัก หรือธีม (theme) ประจำค่าย ๑๘ คือ Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ ด้วยสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้นทุกวัน สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจากการกระทำของมนุษย์ แนวทาง “อีโค่-ลิฟวิง” จึงน่าจะเป็นทางออกของมนุษยชาติ Eco Living มาจากการหลอมรวมคำว่า ecosystem หรือ ecology ที่แปลว่า “ระบบนิเวศ” หรือ “นิเวศวิทยา” หมายถึงสังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ที่ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเอง และมีปฏิสัมพันธ์ต่อดิน น้ำ อากาศที่แวดล้อม ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความสมดุล อาจเป็นระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมชุมชน เมือง ป่าเขา แม่น้ำ หรือชายฝั่งทะเล เข้ากับคำว่า living ที่แปลว่า “การดำรงชีวิต” ผลงานเขียน ภาพถ่าย และวิดีโอ ภายใต้หัวข้อนี้ที่นำเสนอผ่านหน้ากระดาษและสื่อออนไลน์ของนิตยสาร สารคดี หวังว่าจะเป็นแสงสว่าง ชี้ให้เห็นทางออกบางอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชากรโลกกำลังเผชิญ คือสิ่งที่ชาวค่ายในฐานะคนบันทึกสังคมพึงทำ เพื่อเก็บรักษา ดิน ฟ้า ป่า น้ำ ส่งมอบความหวังให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป

10 articles from this collection:
ลองอ่าน 464 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า นํ้า
ลองอ่าน 464 Eco Living ดิน ฟ้า ป่า นํ้า
ลองอ่าน 464 เพอร์มาคัลเจอร์ คืนกลับธรรมชาติ สู่วิถีที่ยั่งยืน
ลองอ่าน 464 เพอร์มาคัลเจอร์ คืนกลับธรรมชาติ สู่วิถีที่ยั่งยืน
ลองอ่าน 464 Praisan : Playlist บรรเลงเสียงธรรมชาติ
ลองอ่าน 464 Praisan : Playlist บรรเลงเสียงธรรมชาติ
ลองอ่าน 464 คน พึ่ง ผึ้ง ล่อผึ้งหลวงในป่าเสม็ดขาว
ลองอ่าน 464 คน พึ่ง ผึ้ง ล่อผึ้งหลวงในป่าเสม็ดขาว
ลองอ่าน 464 ป่าบ้านเกิดชายชื่อจู และผองเพื่อนนักอนุรักษ์
ลองอ่าน 464 ป่าบ้านเกิดชายชื่อจู และผองเพื่อนนักอนุรักษ์
ลองอ่าน 464 เอาะก่อ เก่อ ต่อ กอ จากคำสอนบรรพชน สู่ฟ้ารุ่งบนดอยช้างป่าแป๋
ลองอ่าน 464 เอาะก่อ เก่อ ต่อ กอ จากคำสอนบรรพชน สู่ฟ้ารุ่งบนดอยช้างป่าแป๋
ลองอ่าน 464 การเดินทางใต้แมกไม้ ร่มเงาแห่งเมืองหลวง
ลองอ่าน 464 การเดินทางใต้แมกไม้ ร่มเงาแห่งเมืองหลวง
ลองอ่าน 464 โลกทั้งใบจากเก้าอี้ขาว ปรัชญาของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ลองอ่าน 464 โลกทั้งใบจากเก้าอี้ขาว ปรัชญาของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ลองอ่าน 464 ฐานถิ่นที่สูญหาย ประแสในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ลองอ่าน 464 ฐานถิ่นที่สูญหาย ประแสในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ลองอ่าน 464 ให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ดร. ดนัย ทายตะคุ
ลองอ่าน 464 ให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ดร. ดนัย ทายตะคุ