ลองอ่าน 462 กันยายน 66 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม

ลองอ่าน 462 กันยายน 66 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม
Published on 6 September 2023

Description:

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๕ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (คอร์ราโด เฟโรจี ปี ๒๔๓๕-๒๕๐๕) นิตยสารสารคดี เคยนำเสนอชีวประวัติของเขาด้วยบทความ “ศิลป์ พีระศรี ชีวิตเพื่อศิลปะ” เขียนโดย ธนิศา บุญถนอม และเมื่อถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปีที่ศิลป์ พีระศรี เดินทางมายังสยามเป็นครั้งแรก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ สารคดีจะได้กลับมานำเสนอเรื่องราวของ “อาจารย์ศิลป์” หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะ “บิดาของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” อีกครั้ง ในปีนี้ สารคดี ขอเสนอบทความว่าด้วยมิตรภาพข้ามพรมแดนศิลปะระหว่างศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตลอดจนข้อมูลใหม่จากผู้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ว่าด้วย “อาจารย์ศิลป์”รวมถึงแนะนำผลงานประติมากรรมบางส่วนของอาจารย์ศิลป์และลูกศิษย์ ที่ใครๆ อาจพบเห็นผ่านตากันอยู่เสมอ แต่มิได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงว่าเป็นฝีมือของผู้ใดหรือมีเรื่องราวเบื้องหลังเช่นไร นี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะมีใครเล่าเรื่องของ “อาจารย์ศิลป์” เพราะอย่างที่ ผศ.ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์ว่า “ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ ยังมีเรื่องให้ทำอีกมาก...”

8 articles from this collection:
ลองอ่าน 462 สารบัญ
ลองอ่าน 462 สารบัญ
ลองอ่าน 462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam
ลองอ่าน 462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam
ลองอ่าน 462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam ภาค 2
ลองอ่าน 462 The Prince   & I : Corrado Feroci and HRH Prince Narisra of Siam ภาค 2
ลองอ่าน 462 กาลานุกรม ศิลป์ พีระศรี
ลองอ่าน 462 กาลานุกรม ศิลป์ พีระศรี
ลองอ่าน 462 คำสั่ง คำสอน คำ “ศิลป์”
ลองอ่าน 462 คำสั่ง คำสอน คำ “ศิลป์”
ลองอ่าน 462 สัมภาษณ์ ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ลองอ่าน 462 สัมภาษณ์ ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ลองอ่าน 462 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ
ลองอ่าน 462 สัมภาษณ์ ผศ. ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ
ลองอ่าน 462 อนุสาวรีย์ คือ ศิลป์อนุสรณ์ พีระศรี
ลองอ่าน 462 อนุสาวรีย์ คือ ศิลป์อนุสรณ์ พีระศรี