ลองอ่าน 459 มิถุนายน 66 2030 โลกร้อน +1.5 องศา Hope or Hell

ลองอ่าน 459 มิถุนายน 66 2030 โลกร้อน +1.5 องศา Hope or Hell
Published on 5 June 2023

Description:

โลกร้อน โลกรวน เป็นวิกฤตระดับโลกที่มีการพูดถึงกันมานานตั้งแต่ ค.ศ. 1997 และเริ่มมีความพยายามสร้างความตระหนักให้ประชาชนตื่นตัวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จนหลัง ค.ศ. 2015 นานาประเทศก็ประกาศตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero ภายใน ค.ศ. 2050 เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และ 2 องศาเซลเซียส ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะร้อน +1.5 องศาเซลเซียสภายใน ค.ศ. 2030-2040 และก่อน ค.ศ. 2030 ก็อาจมีบางปีที่โลกจะทำสถิติร้อนเกิน +1.5 องศาเซลเซียสแล้ว หายนะของโลกที่รออยู่คือ ภัยแล้งจัด ไฟป่า คลื่นความร้อนถี่และรุนแรงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคนหลายสิบล้านคนทั่วโลก ปะการังสูญหาย ทรัพยากรพืชและสัตว์ลดลง ฯลฯ สำหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานครและจังหวัดชายฝั่งทะเลหลายแห่งจะเผชิญความเสี่ยงต่อการจมน้ำ ขณะที่กฎหมายและกิจกรรมหลายอย่างกำลังทำลายแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญที่สุดของโลก คือป่าธรรมชาติ เรายังมีความหวังหรือไม่กับการบรรเทาปัญหาโลกร้อน คำตอบดูจะเป็นในทิศทางของข่าวร้าย และข่าวร้ายที่สุด

8 articles from this collection:
ลองอ่าน 459 สารบัญ
ลองอ่าน 459 สารบัญ
ลองอ่าน 459 โลกรวน โลกร้อน ประเทศไทย กบต้ม
ลองอ่าน 459 โลกรวน โลกร้อน ประเทศไทย กบต้ม
ลองอ่าน 459 SINKING BANGKOK กรุงเทพฯ จมน้ำ อยู่ต่อหรือย้ายเมือง (หลวง) ?
ลองอ่าน 459 SINKING BANGKOK กรุงเทพฯ จมน้ำ อยู่ต่อหรือย้ายเมือง (หลวง) ?
ลองอ่าน 459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
ลองอ่าน 459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
ลองอ่าน 459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
ลองอ่าน 459 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับหย่อมป่าที่หายไป
ลองอ่าน 459 ตลาดคาร์บอน ทางรอดหรือใบไถ่บาป ?
ลองอ่าน 459 ตลาดคาร์บอน ทางรอดหรือใบไถ่บาป ?
ลองอ่าน 459 เทรนด์ฮิต ปลูกป่า มายาคติ กับการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
ลองอ่าน 459 เทรนด์ฮิต ปลูกป่า มายาคติ กับการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
ลองอ่าน 459 เบื้องหลังภาพปก
ลองอ่าน 459 เบื้องหลังภาพปก