ลองอ่าน 450 กันยายน 2565 ปฏิรูปการศึกษาไทย

ลองอ่าน 450 กันยายน 2565 ปฏิรูปการศึกษาไทย
Published on 4 September 2022

Description:

ใต้มหาสมุทรนิ่งงัน มีคลื่นน้ำเคลื่อนไหว ใต้ธารงานปฏิรูปการศึกษาไทย มีกระแสคนหยัดยืน ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2565 ไม่กี่วัน “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ที่ภาคการศึกษาเตรียมการกันมานานเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนของเด็กไทย ถูกสั่งเบรกกะทันหันด้วยเหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มภาระแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ย้อนไป 20 กว่าปีก่อน ขณะที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปให้ความสำคัญกับทักษะติดตัวหรือ “สมรรถนะ” ประเทศไทยก็เริ่มปฏิรูปการศึกษาโดยประกาศแนวคิดยึดหลัก “ผู้เรียนมีความ สำคัญที่สุด” แต่ความเป็นจริงในภาคปฏิบัติกลับตรงกันข้าม เพราะหลักสูตรและการประเมินผลยังคงยึดการวัดค่านักเรียนจากการจดจำความรู้ในเนื้อหาสาระ หลักสูตรฐานสมรรถนะคืออะไร ? การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้การเรียนการสอนเป็นภาระจริงหรือไม่ ภายใต้การบริหารจัดการการศึกษาของระบบข้าราชการที่ใหญ่โตเทอะทะและปรับตัวช้า ยังมีประกายหวังจากผู้ไม่ยอมจำนน ซึ่งพวกเขามักมีชุดคำถามคล้ายกันว่าโรงเรียนของเรากำลังพาเด็กไปที่ไหน ? ตอนนี้เด็กอยู่ตรงไหน พวกเขาจะไปยังไงต่อ ? จนเมื่อมีใครตัดสินใจเริ่มการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ จากตัวเองขยายผลสู่วงกว้าง จึงเกิดเป็นคำถามต่อว่าแท้จริงแล้วงานปฏิรูปการศึกษานั้นเริ่มจากที่ใด ? “กระทรวง” “หลักสูตร” “โรงเรียน” หรือ “ตัวเอง”?

9 articles from this collection:
ลองอ่าน 450 สารบัญ
ลองอ่าน 450 สารบัญ
ลองอ่าน 450 หลักสูตร / โรงเรียน / ครู ปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่ไหน ?
ลองอ่าน 450 หลักสูตร / โรงเรียน / ครู ปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่ไหน ?
ลองอ่าน 450 Timeline 17 ทศวรรษ รอยทางการจัดระบบการศึกษาไทย (ปี ๒๓๙๕-๒๕๖๕)
ลองอ่าน 450 Timeline 17 ทศวรรษ รอยทางการจัดระบบการศึกษาไทย (ปี ๒๓๙๕-๒๕๖๕)
ลองอ่าน 450 สาธิต มธ. “คิดใหม่” ในสังคม (ไทย) อนุรักษนิยม
ลองอ่าน 450 สาธิต มธ. “คิดใหม่” ในสังคม (ไทย) อนุรักษนิยม
ลองอ่าน 450 สัมภาษณ์ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
ลองอ่าน 450 สัมภาษณ์ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
ลองอ่าน 450  ไตรพัฒน์ ชุมชนแห่งการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ในแบบตนเอง
ลองอ่าน 450 ไตรพัฒน์ ชุมชนแห่งการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ในแบบตนเอง
ลองอ่าน 450 “พวกเราเข้าป่า” ห้องเรียนอนุบาลที่ให้ธรรมชาติช่วยสอน
ลองอ่าน 450 “พวกเราเข้าป่า” ห้องเรียนอนุบาลที่ให้ธรรมชาติช่วยสอน
ลองอ่าน 450 ภาพสะท้อนจากภาพยนตร์-ซีรีส์ ปัญหารอบรั้วโรงเรียนที่ยังไม่มีทางออก
ลองอ่าน 450 ภาพสะท้อนจากภาพยนตร์-ซีรีส์ ปัญหารอบรั้วโรงเรียนที่ยังไม่มีทางออก
ลองอ่าน 450 voxpop "ระบบการศึกษาไทย"
ลองอ่าน 450 voxpop "ระบบการศึกษาไทย"