ลองอ่าน 448 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศาสตร์ศิลป์ โนรา ศักดิ์ศรี โรงครู

ลองอ่าน 448 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศาสตร์ศิลป์ โนรา ศักดิ์ศรี โรงครู
Published on 11 July 2022

Description:

บรรดาการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ ยอมรับกันว่าหนังตะลุงและโนรายืนเด่น แต่โนรามีสิ่งนอกเหนือจากการขับร้องและเล่นเป็นเรื่องราวอย่างหนังตะลุง คือมีการร่ายรำ-ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ต้องบวงสรวงเทวดาอารักษ์และผีบรรพบุรุษซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของครอบครัว และผู้จะนำพิธีกรรมต่าง ๆ ต้องมีศาสตร์อาคม “โนรา” แต่เดิมจึงมาพร้อม “โรงครู” ที่เปี่ยมด้วยรายละเอียดจับต้องไม่ได้ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” ลำดับที่ 3 ของไทยต่อจาก “โขน” และ “นวดไทย” นอกเหนือจากโขน นวด และโนรา มรดกทางวัฒนธรรมฯ ของไทยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกยังมีเทศกาลสงกรานต์และอาหารต้มยำกุ้ง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคืออะไร ? คุณค่าและความสำคัญของ “สิ่งที่จับต้องไม่ได้” เหล่านี้อยู่ตรงไหน ?

9 articles from this collection:
ลองอ่าน 448 สารบัญ
ลองอ่าน 448 สารบัญ
ลองอ่าน 448 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสำคัญของสิ่งที่จับต้องไม่ได้
ลองอ่าน 448 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสำคัญของสิ่งที่จับต้องไม่ได้
ลองอ่าน 448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 1
ลองอ่าน 448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 1
ลองอ่าน 448 โขน คน ครู : ศิลปะจรรโลงใครในกระแสธารแห่งการ อนุรักษ์
ลองอ่าน 448 โขน คน ครู : ศิลปะจรรโลงใครในกระแสธารแห่งการ อนุรักษ์
ลองอ่าน 448 ฤๅษีดัดตน แขวงวิชาหนึ่งของ “นวดไทย”
ลองอ่าน 448 ฤๅษีดัดตน แขวงวิชาหนึ่งของ “นวดไทย”
ลองอ่าน 448 มรดกวัฒนธรรมต้มยำกุ้ง
ลองอ่าน 448 มรดกวัฒนธรรมต้มยำกุ้ง
ลองอ่าน 488 สัมภาณ์ อานันท์ นาคคง เรื่องวุ่น ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ลองอ่าน 488 สัมภาณ์ อานันท์ นาคคง เรื่องวุ่น ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ลองอ่าน 448 วาดเมือง เบตงก็โอเคนะ
ลองอ่าน 448 วาดเมือง เบตงก็โอเคนะ
ลองอ่าน 448 Hidden (in) Museum นวดไทยในวัดโพธิ์
ลองอ่าน 448 Hidden (in) Museum นวดไทยในวัดโพธิ์