ลองอ่าน 445 ๒๔๐ ปี กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์

ลองอ่าน 445 ๒๔๐ ปี กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์
Published on 10 April 2022

Description:

๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นวันทำพิธีฝังหลักเมืองแห่งราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์  สองร้อยสี่สิบปีผ่านไป กรุงเทพมหานครเติบโตจนเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากถึงกว่า ๕ ล้านคนตามทะเบียนราษฎร และประเมินว่ามีกว่า ๑๐ ล้านคนที่อาศัยอยู่จริง  คือเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ดึงดูดทรัพยากรจากทั่วทุกสารทิศเข้ามากระจุกตัวผสมผเสกันอย่างไร้ระเบียบ และขยายอิทธิพลไปถึงรอบปริมณฑล ปรากฏเป็นภาพเมืองคอนกรีตที่มีทั้งความเจริญและเสื่อมโทรม ความก้าวหน้าและล้าหลัง ความรุ่มรวยและยากไร้ แต่ก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ชาวต่างชาติเห็นความ exotic จนติดอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จาก “เวนิสตะวันออก” ถึง “มหานครแห่งแสงสี” สารคดี พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อร่างสร้างเมือง ผ่านความเปลี่ยนแปลงมาถึงภาพปัจจุบัน และสำรวจปฏิสัมพันธ์ของชาวกรุงกับอนาคตของ “บ้าน” และ “สิ่งแวดล้อม” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนกว่า ๑๐ ล้านคน ซึ่งกระจายบนพื้นราบขึ้นไปถึงบนตึกสูง  รวมถึงการสร้างสำนึกในพื้นที่สาธารณะ และความสำคัญของพื้นที่สีเขียว ก่อนจะถึงวาระ ๒๕๐ ปีในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ที่หลายฝ่ายคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะดีและน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

9 articles from this collection:
ลองอ่าน 445 สารบัญ
ลองอ่าน 445 สารบัญ
ลองอ่าน 445 กรุงเทพเมื่อแรกสร้าง
ลองอ่าน 445 กรุงเทพเมื่อแรกสร้าง
ลองอ่าน 445 FOTO essay Bangkok 2565
ลองอ่าน 445 FOTO essay Bangkok 2565
ลองอ่าน 445 บางลำพู ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเคล้าอดีต เยาวชนกับอนาคตผู้คน
ลองอ่าน 445 บางลำพู ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเคล้าอดีต เยาวชนกับอนาคตผู้คน
ลองอ่าน 445 เบญจกิติ สวนสาธารณะ ที่คิดถึงอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต ของคนกรุงเทพฯ
ลองอ่าน 445 เบญจกิติ สวนสาธารณะ ที่คิดถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนกรุงเทพฯ
ลองอ่าน 445 เมือง-คลอง-คน ลงเรือล่อง “คลอง” สำรวจวิถี “คน” สองฝั่ง “เมือง”
ลองอ่าน 445 เมือง-คลอง-คน ลงเรือล่อง “คลอง” สำรวจวิถี “คน” สองฝั่ง “เมือง”
ลองอ่าน 445 บทเรียนจาก ทศวรรษ ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ?
ลองอ่าน 445 บทเรียนจาก ทศวรรษ ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ?
ลองอ่าน 445 เกษตรกร ลอยฟ้า แพร  อมตา ในวันที่เข็มนาฬิกาชีวิตเดินช้าลง
ลองอ่าน 445 เกษตรกร ลอยฟ้า แพร  อมตา ในวันที่เข็มนาฬิกาชีวิตเดินช้าลง
ลองอ่าน 445 นิทรรศการ Tiny Bangkok ดีเทลแห่งมหานครย่อส่วน
ลองอ่าน 445 นิทรรศการ Tiny Bangkok ดีเทลแห่งมหานครย่อส่วน