ลองอ่าน 443 คดีประวัติศาสตร์ "พระสงฆ์ไทย"

ลองอ่าน 443 คดีประวัติศาสตร์ "พระสงฆ์ไทย"
Published on 9 February 2022

Description:

ย้อนกลับไปในช่วงปี ๒๕๐๓ มีคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คดีหนึ่งของวงการสงฆ์ไทยเกิดขึ้น เจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกถอดสมณศักดิ์ ต้องติดคุกอยู่หลายปี ก่อนศาลทหารจะตัดสินว่าบริสุทธิ์ โดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “กรรมเก่า” ฟังดูเป็นเรื่องราวชวนพิศวง แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับบริบททางการเมืองอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะการเมืองในคณะสงฆ์หรือการเมืองทางโลกที่ร้อนระอุไม่แพ้กันจากบรรยากาศสงครามเย็น นักประวัติศาสตร์หลายท่านยืนยันตรงกันว่า เราจะไม่มีวันเข้าใจประวัติศาสตร์ พส. ไทย และความแตกแยกของธรรมยุตกับมหานิกาย หากไม่ศึกษากรณีพระพิมลธรรม พส.-พระสงฆ์ คือใคร และเรารู้จัก พส. กับบริบทแวดล้อมท่านแค่ไหน นอกจากพบท่านตอนทำบุญตักบาตร สวดมนต์ข้ามปี และนิมนต์มางานขึ้นบ้านใหม่ จนถึงประเด็นของ “ตำแหน่งแห่งที่” พส. ว่าควรอยู่ตรงไหน เหนือการเมือง เกี่ยวกับการเมือง หรือว่าแยกส่วนออกไปตามแนวคิด “รัฐโลกวิสัย/รัฐฆราวาส” ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ในฉบับนี้ยังมีบทความ "แม่มดในวิถีพุทธไทย" สำรวจบทบาทของ แม่มด กับวิถีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่อดีต และมุมมมองของพุทธศาสนาต่อผู้หญิงที่มีความสามารถ "พิเศษ"

9 articles from this collection:
ลองอ่าน 443 สารบัญ
ลองอ่าน 443 สารบัญ
ลองอ่าน 443 พส. ในกระแสประวัติศาสตร์
ลองอ่าน 443 พส. ในกระแสประวัติศาสตร์
ลองอ่าน 443 Sangha 101 พส.101
ลองอ่าน 443 Sangha 101 พส.101
ลองอ่าน 443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๑
ลองอ่าน 443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๑
ลองอ่าน 443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๒
ลองอ่าน 443 เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ คดี “พระพิมลธรรม” ฉาก ๒
ลองอ่าน 443 "พระกบฏ" ในอดีต
ลองอ่าน 443 "พระกบฏ" ในอดีต
ลองอ่าน 443 แม่มดในวิถีพุทธไทย
ลองอ่าน 443 แม่มดในวิถีพุทธไทย
ลองอ่าน 443 วาดเมือง ย่านตลาดน้อย
ลองอ่าน 443 วาดเมือง ย่านตลาดน้อย
ลองอ่าน 443 Souvenir & History “มหาปาสาณคูหา” รอยศรัทธาของ “พระพิมลธรรม”
ลองอ่าน 443 Souvenir & History “มหาปาสาณคูหา” รอยศรัทธาของ “พระพิมลธรรม”