ลองอ่าน 442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

ลองอ่าน 442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
Published on 12 January 2022

Description:

ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คืออาณาจักรแห่งภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และยังรุ่มรวยศิลป-วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชนเผ่า แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้กลับประสบกับปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน PM 2.5 จนน่าเป็นห่วงถึงความยั่งยืนของสรรพชีวิตในดินแดนอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทย สารคดี พาผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับความหมายอันแท้จริงของพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก, ติดตามนักพฤกษ-ศาสตร์เพื่อสำรวจความมหัศจรรย์ของพรรณไม้ดอยหลวงเชียงดาว ดินแดนแห่งสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่ไม่มีสถานที่ใดเสมอเหมือน, ช่างภาพสัตว์ป่าที่ตามรอยชีวิตของกวางผา สัตว์ป่าสงวนสัญลักษณ์ของเชียงดาว รวมถึงทำความรู้จักกับความหลากหลายของชาวดอยแห่งเชียงดาว และตำนานเชียงดาวในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ความหวังของการสถาปนาสังคมอุดมคติ และย้อนทบทวนเหตุการณ์สะเทือนใจคนทั้งประเทศในปี ๒๕๖๒ กรณีไฟป่าไหม้ลามยอดดอย กับคำถามถึงอนาคตของเชียงดาวกับการเป็น “เมืองดาว” เพื่อรักษาพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไป

8 articles from this collection:
ลองอ่าน 442 สารบัญ
ลองอ่าน 442 สารบัญ
ลองอ่าน 442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
ลองอ่าน 442 ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
ลองอ่าน 442 มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ ดอยหลวงเชียงดาว
ลองอ่าน 442 มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ ดอยหลวงเชียงดาว
ลองอ่าน 442 เชียงดาว กวางผา ในความทรงจำ
ลองอ่าน 442 เชียงดาว กวางผา ในความทรงจำ
ลองอ่าน 442 เชียงดาว ชาวดอย EP.01
ลองอ่าน 442 เชียงดาว ชาวดอย EP.01
ลองอ่าน 442 ดอยหลวงเชียงดาว ๓๖๕ วัน
ลองอ่าน 442 ดอยหลวงเชียงดาว ๓๖๕ วัน
ลองอ่าน 442 เชียงดาว เมืองดาว  ?
ลองอ่าน 442 เชียงดาว เมืองดาว  ?
ลองอ่าน 442 อย่าลืมเชียงดาว เมื่อคราว ๒๕๖๒
ลองอ่าน 442 อย่าลืมเชียงดาว เมื่อคราว ๒๕๖๒