ลองอ่าน 407 Only Africa

ลองอ่าน 407 Only Africa
Published on 4 September 2022

Description:

นี่คือทวีปซึ่งกว้างใหญ่อันดับ ๒ ของโลก มีประชากรมากถึง ๑.๒๙ พันล้านคน ทั้งขนาดพื้นที่และประชากรนั้นเป็นรองแค่ทวีปเอเชีย มองจากแผนที่ ทวีปแอฟริกาเกือบเหมือนเกาะรูปกะโหลกที่ล้อมรอบด้วยผืนน้ำ ทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดทะเลแดง ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านเกือบพอดีกลางทวีป พื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาจึงอยู่ในเขตร้อน มีบริเวณตอนบนและตอนล่างบางส่วนอยู่ในเขตอบอุ่น แม้แอฟริกาจะมีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำไนล์    มีทะเลทรายใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลทรายสะฮาราซึ่งใหญ่พอ ๆ กับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกับแอฟริกามากที่สุดน่าจะเป็นบรรดาสัตว์ป่าในทุ่งหญ้า สิงโต ช้างป่า ยีราฟ ม้าลาย หรือชนเผ่าพื้นเมือง แม้ระยะไม่กี่ปีมานี้แอฟริกาจะเป็นทวีปที่เติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก เมืองใหญ่ต่าง ๆ เริ่มเต็มไปด้วยศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง อาคารสูง และการจราจรที่ติดขัดด้วยรถยนต์ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมองภาพแอฟริกาว่าเป็นดินแดนแห่งความทุรกันดาร Only Africa บอกเล่าแอฟริกาผ่านมุมมองในหลายประเทศที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของแอฟริกา ทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายและเก่าแก่ที่สั่งสมในดินแดนนี้  วิถีชีวิตผู้คนตามท้องถิ่นซึ่งมิใช่ชนเผ่าพื้นเมือง รวมไปถึงความมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสัตว์ป่าและธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินไปตามวิถีดั้งเดิมราวกับไม่เคยเปลี่ยนแปลง

10 articles from this collection:
ลองอ่าน 407 สารบัญ
ลองอ่าน 407 สารบัญ
ลองอ่าน 407 Only Africa
ลองอ่าน 407 Only Africa
ลองอ่าน 407 The Medina of Morocco
ลองอ่าน 407 The Medina of Morocco
ลองอ่าน 407 Egypt A Longtime go
ลองอ่าน 407 Egypt A Longtime go
ลองอ่าน 407 Ethiopia
ลองอ่าน 407 Ethiopia
ลองอ่าน 407 Zanzibar Island of Mankind
ลองอ่าน 407 Zanzibar Island of Mankind
ลองอ่าน 407 Zambia Close to the Edge
ลองอ่าน 407 Zambia Close to the Edge
ลองอ่าน 407 Madagascar Lives on the Road
ลองอ่าน 407 Madagascar Lives on the Road
ลองอ่าน 407 Namibia Where  the Tree  Upside Down
ลองอ่าน 407 Namibia Where  the Tree  Upside Down
ลองอ่าน 407 South Africa Route of Double Ocean
ลองอ่าน 407 South Africa Route of Double Ocean