ลองอ่าน 451 ตุลาคม 65 ที่ใดมีการกดขี่...กบฏผู้มีบุญ

ลองอ่าน 451 ตุลาคม 65 ที่ใดมีการกดขี่...กบฏผู้มีบุญ
Published on 5 October 2022

Description:

“ผู้มีบุญ” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขาน แต่ทางการขานนามเขาว่า “#ผีบุญ” โดยมีคำว่า กบฏ นำหน้า มาตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ ต่อมาเมื่อกล่าวถึง “#กบฏผีบุญ” คนมักนึกถึงผู้มีบุญกลุ่มอุบลราชธานีที่ถูกสังหารหมู่ที่บ้านสะพือ เมื่อ ๔ เมษายน ๒๔๔๕ อาจเพราะเป็นขบวนการผู้มีบุญกลุ่มใหญ่ที่สุด (กลุ่มองค์มั่น) มีประชาชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง และถูกล้อมปราบอย่างรุนแรงที่สุด ตามการศึกษารวบรวมของนักประวัติศาสตร์ นับกันว่าขบวนการต่อสู้ของชาวบ้านที่เชื่อมโยงกับการใช้ความศรัทธาความเชื่อ อภินิหาร และการมาโปรดของพระศรีอาริย์หรือที่เรียกกันว่า ผู้มีบุญ เฉพาะในพื้นที่อีสานเคยเกิดขึ้น ๙ ครั้ง ในช่วง ๒๖๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๒๔๒-๒๕๐๒ ยิ่งย้อนกลับไปก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ “ผู้มีบุญ” นอกจากปรากฏบนที่ราบสูงโคราช ยังปรากฏในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา บางครั้งกินพื้นที่ออกไปถึงลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน ๔ ปีครบรอบ ๑๒๐ ปี ร.ศ. ๑๒๑ คนในพื้นที่อีสานกลุ่มหนึ่งร่วมกันจัดงานบุญแจกข้าว “เปิดหน้าดิน” รำลึกเหตุการณ์ “ศึกโนนโพธิ์” ที่บ้านสะพือขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นการปักหมุดบนสถานที่จริง ด้วยความหวังว่าจะพัฒนาต่อให้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อการศึกษาท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและของชาติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องหลักฐาน ทำให้ภาพของพวกเขาเลือนราง บ้างก็ถกกันว่าเป็น “กบฏไพร่” หรือไม่ บ้างก็ว่า “คนร่วมขบวนการโดนหลอกหรือไม่” ไปจนถึง “มีการวางแผนอย่างเป็นระบบหรือไม่” แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร จุดกำเนิดของขบวนการไพร่ ล้วนมีที่มาที่ไป และมีเหตุผลในตัวของมันเอง

8 articles from this collection:
ลองอ่าน 451 สารบัญ
ลองอ่าน 451 สารบัญ
ลองอ่าน 451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 1
ลองอ่าน 451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 1
ลองอ่าน 451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 2
ลองอ่าน 451 ที่ใดมีการกดขี่... กบฏผู้มีบุญ ภาค 2
ลองอ่าน 451 ๒๖๐ ปี กำเนิดผู้มีบุญอีสาน
ลองอ่าน 451 ๒๖๐ ปี กำเนิดผู้มีบุญอีสาน
ลองอ่าน 451 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ กบฏชาวบ้านและต้นแบบรัฐไทย ผู้มีบุญ
ลองอ่าน 451 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ กบฏชาวบ้านและต้นแบบรัฐไทย ผู้มีบุญ
ลองอ่าน 451 ผู้มีบุญศึกษา ทัศนะจากผู้ศึกษาเรื่องกบฏผีบุญ
ลองอ่าน 451 ผู้มีบุญศึกษา ทัศนะจากผู้ศึกษาเรื่องกบฏผีบุญ
ลองอ่าน 451 เล่าใหม่ “ขบวนการไพร่” ก่อนรัชกาลที่ ๕
ลองอ่าน 451 เล่าใหม่ “ขบวนการไพร่” ก่อนรัชกาลที่ ๕
ลองอ่าน 451 จากบรรณาธิการ ไท่ผิง
ลองอ่าน 451 จากบรรณาธิการ ไท่ผิง