Podcast-77 ปี เจ้าชายน้อย (สารคดีฉบับ 421)

Podcast-77 ปี เจ้าชายน้อย (สารคดีฉบับ 421)
Published on 9 November 2022

Description:

ครบรอบ ๗๗ ปี เจ้าชายน้อย (ค.ศ. ๑๙๔๓-๒๐๒๐) การหายไปลึกลับของแซ็งแต็กซูว์เปรีทำให้คนมอ เจ้าชายน้อย ไกลกว่าวรรณกรรม อาจซ่อนความนัย หลายอย่างที่เหงาเศร้า-โดดเดี่ยวแฝงอยู่ในหัวใจของแซ็งแต็กซูว์เปรี แม้เป็นเรื่องเดิม แต่ความรู้สึกผู้อ่านก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว  บางคนอ่านเจ้าชายน้อยแล้วหลั่งน้ำตา เพราะเชื่อว่าแซ็งแต็กซูว์เปรีถ่ายทอดความเป็นตัวเองลงไป แต่ละตัวละครจึงดั่งสัญลักษณ์ชะตากรรมชีวิต ANSi นำนิตยสารสารคดีฉบับ ที่ 421 ปก 77 ปี เจ้าชายน้อย มาอ่านเป็น Podcast จำนวน 4 เรื่อง

Categories:

Podcast
4 articles from this collection:
Podcast-๗๗ ปี เจ้าชายน้อย
Podcast-๗๗ ปี เจ้าชายน้อย
Podcast-Little Fact in Little Prince
Podcast-Little Fact in Little Prince
Podcast-Antoine de Saint-Exupery  นักบินผู้มองโลกด้วยสายตากวี
Podcast-Antoine de Saint-Exupery นักบินผู้มองโลกด้วยสายตากวี
Podcast-เจ้าชายน้อย : หนังสือ การสะสม และการสนทนาข้ามวัฒนธรรม
Podcast-เจ้าชายน้อย : หนังสือ การสะสม และการสนทนาข้ามวัฒนธรรม