465 ธันวาคม 66 Train Stories

465 ธันวาคม 66 Train Stories
Published on 7 December 2023

Description:

สารคดี ฉบับนี้ ว่าด้วยเรื่องราวของ สถานีรถไฟในความทรงจำ ตั้งแต่สถานีกลาง เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ “หัวลำโพง” อยุธยา หัวหิน ไปจนถึงสถานีเล็กๆ น่ารัก อย่างกันตัง พิจิตร สวรรคโลก หรือบ้านปิน พร้อมกับแนะนำให้รู้จักกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังความพยายามอนุรักษ์อาคารเก่าเหล่านั้น เช่น รศ. ปริญญา ชูแก้ว และกลุ่ม VERNADOC จากมิติของอดีต ยังมีหลากหลายมุมมองต่อรถไฟไทยในวันนี้ไปถึงวันหน้าและการร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายลาว-จีน บนอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง

Categories:

Life Style
19 articles from this collection:
465 สารบัญ
465 สารบัญ
465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.01
465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.01
465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.02
465 TRAIN STATIONS 10 สถานีมีเรื่องราว EP.02
465 VERNADOC อนุรักษ์สถาปัตยกรรมสถานีรถไฟ
465 VERNADOC อนุรักษ์สถาปัตยกรรมสถานีรถไฟ
465 โมน สวัสดิ์ศรี  นักเขียนและ “ติ่งรถไฟไทย”
465 โมน สวัสดิ์ศรี นักเขียนและ “ติ่งรถไฟไทย”
465 Foto Essay หมุดรถไฟ สถานีเช็กอิน
465 Foto Essay หมุดรถไฟ สถานีเช็กอิน
465 เล่ารถไฟแบบนายแฮมมึน
465 เล่ารถไฟแบบนายแฮมมึน
465 รางมิตรภาพ (ไทย-ลาว) ระหว่างประเทศ
465 รางมิตรภาพ (ไทย-ลาว) ระหว่างประเทศ
465 Small Talk ผานิตดา ไสยรส เรื่องเล่า ริมรางรถไฟ “ไทย-ลาว”
465 Small Talk ผานิตดา ไสยรส เรื่องเล่า ริมรางรถไฟ “ไทย-ลาว”
465 มอง “รถไฟ” ในอุษาคเนย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา
465 มอง “รถไฟ” ในอุษาคเนย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา
465 Timeline ฉึกฉักสู่ความเร็วสูง
465 Timeline ฉึกฉักสู่ความเร็วสูง
465 Hidden (in) Museum สถานีรถไฟ ชุมทางมิวเซียม
465 Hidden (in) Museum สถานีรถไฟ ชุมทางมิวเซียม
465 จากบรรณาธิการ สถานีรถไฟ
465 จากบรรณาธิการ สถานีรถไฟ
465 วาดเมือง ชมนกชมดอกไม้
465 วาดเมือง ชมนกชมดอกไม้
465 คิด-cool หยุดจุดจอด
465 คิด-cool หยุดจุดจอด
465 Holistic ชีวิตดีเมื่อมี “สติ” เป็นเพื่อน
465 Holistic ชีวิตดีเมื่อมี “สติ” เป็นเพื่อน
465 วิทย์คิดไม่ถึง โกหกนั้นตายตกนรก ?
465 วิทย์คิดไม่ถึง โกหกนั้นตายตกนรก ?
465 Souvenir & History “หมวก” จากปูซาน
465 Souvenir & History “หมวก” จากปูซาน
465 ท้ายครัว มะเดื่อดินที่บ้านป่านอต
465 ท้ายครัว มะเดื่อดินที่บ้านป่านอต