460 กรกฎาคม 66 SONGKHLA CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า

460 กรกฎาคม 66 SONGKHLA CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า
Published on 5 July 2023

Description:

สงขลาเป็นบ้านเป็นเมืองมาพันปี ตั้งแต่ที่สทิงพระ หัวเขาแดง แหลมสน จนถึงบ่อยาง หรือเมืองเก่าสงขลาในปัจจุบัน ที่คนยกย่องว่ามีศักดิ์ศรีและฐานะไม่ด้อยกว่าเมืองมรดกโลกแห่งใด มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเมืองสองเล มีอ่าวไทยและเลสาบขนาบข้าง เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่รวมผู้คนหลากชาติพันธุ์ เมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ในยุคการค้าทางเรือโบราณ  เป็นบ้านเมืองร่วมสมัยที่มีสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งเก่าเดิมที่คนทั่วไปยังไม่รู้เห็นก็มีอยู่ไม่น้อย  

Categories:

Life Style
19 articles from this collection:
460 สารบัญ SONGKHLA CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า
460 สารบัญ SONGKHLA CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า
460 SONGKHLA  CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า EP.01
460 SONGKHLA  CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า EP.01
460 SONGKHLA  CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า EP.02
460 SONGKHLA  CONTEMPORARY สมัยใหม่ในเมืองเก่า EP.02
460 ของหรอยสงขลา
460 ของหรอยสงขลา
460 โหนดและเลสาบบนคาบสมุทร
460 โหนดและเลสาบบนคาบสมุทร
460 บ้านจิระนคร ย้อนยุคหาดใหญ่
460 บ้านจิระนคร ย้อนยุคหาดใหญ่
460 UNSEEN Songkhla
460 UNSEEN Songkhla
460 ก้าว (อ) ย่าง เกาะยอ
460 ก้าว (อ) ย่าง เกาะยอ
460 4 วาระสิ่งแวดล้อม รอบ  (ลุ่ม) ทะเลสาบสงขลา
460 4 วาระสิ่งแวดล้อม รอบ  (ลุ่ม) ทะเลสาบสงขลา
460 ข้าวไร่สงขลา ห้องเรียนท้องนาบ้านคลองยอ
460 ข้าวไร่สงขลา ห้องเรียนท้องนาบ้านคลองยอ
460 กาลครั้งหนึ่ง รัฐสุลต่านสงขลา
460 กาลครั้งหนึ่ง รัฐสุลต่านสงขลา
460 จากบรรณาธิการ รอยต่อ
460 จากบรรณาธิการ รอยต่อ
460 วาดเมือง Vietnamese Streetfood
460 วาดเมือง Vietnamese Streetfood
460 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ โลกธรณี โตนงาช้าง
460 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ โลกธรณี โตนงาช้าง
460 Holistic น้ำตาลเทียม ไม่ลดอ้วน แต่ทำให้อ้วน
460 Holistic น้ำตาลเทียม ไม่ลดอ้วน แต่ทำให้อ้วน
460 วิทย์คิดไม่ถึง ประโยชน์ของความเหงา
460 วิทย์คิดไม่ถึง ประโยชน์ของความเหงา
460 Souvenir & History ตุ๊กตาหมีสตาร์บัคส์และวัฒนธรรมกาแฟเวียด
460 Souvenir & History ตุ๊กตาหมีสตาร์บัคส์และวัฒนธรรมกาแฟเวียด
460 Hidden (in) Museum ป่าสนุกของนักวิจัยจิ๋ว
460 Hidden (in) Museum ป่าสนุกของนักวิจัยจิ๋ว
460 ท้ายครัว แคแตร แคนา โอชาแห่งท้องทุ่ง
460 ท้ายครัว แคแตร แคนา โอชาแห่งท้องทุ่ง