456 มีนาคม 66 90s is back!

456 มีนาคม 66 90s is back!
Published on 4 March 2023

Description:

ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รู้ตัวอีกที กระแสเสื้อผ้า สิ่งของ เพลง ฯลฯ ในคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐ กลับมาอินเทรนด์อีกครั้ง “ยุค 90s” คือห้วงเวลาระหว่าง ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๙--ทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เป็น ๑๐ ปีที่โลกเปลี่ยนรวดเร็ว เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ เติบโตจนมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งผู้ใหญ่ในวันนี้จดจำได้อย่างแม่นยำ จนกลายเป็น “อดีตแสนหวาน” ความทรงจำสำคัญในวัยเด็ก สารคดี อาสาพาท่านผู้อ่านนั่ง “ไทม์แมชีน” กลับไปสำรวจยุค 90s เพื่อ “อ่านอดีต” อันเป็นที่มาของปัจจุบัน

Categories:

Life Style
26 articles from this collection:
456 สารบัญ
456 สารบัญ
ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รู้ตัวอีกที กระแสเสื้อผ้า สิ่งของ เพลง ฯลฯ ในคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐ กลับมาอินเทรนด์อีกครั้ง “ยุค 90s” คือห้วงเวลาระหว่าง ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๙--ทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เป็น ๑๐ ปีที่โลกเปลี่ยนรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่คาดหมายกันว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” เป็น “เสือตัวใหม่” ทางเศรษฐกิจ หรือ “เสือตัวที่ ๕ ของเอเชีย” (ต่อจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง) ในไม่ช้า วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ เติบโตจนมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งผู้ใหญ่ในวันนี้ที่เป็นวัยรุ่นในห้วงเวลานั้นจดจำได้อย่างแม่นยำ จนกลายเป็น “อดีตแสนหวาน” ความทรงจำสำคัญในวัยเด็ก คือช่วงเปลี่ยนผ่านที่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของยุค 80s กำลังแปลงร่างเป็นระบบดิจิทัลของยุค 90s อันเป็นผลจากการพัฒนา “ชิป” หรือไมโครโพรเซสเซอร์ให้เล็กจิ๋วลงเรื่อย ๆ ต่อเนื่องมาจากยุค 80s บทเพลงทุกแนวเปล่งแสงแห่งความหวัง สู่ผลลัพธ์ที่มาในรูปแบบเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลในอุตสาหกรรมจากปรากฏการณ์ล้านตลับ สารคดี อาสาพาท่านผู้อ่านนั่ง “ไทม์แมชีน” กลับไปสำรวจยุค 90s ด้วยนอกจากการระลึกถึง เรายัง “อ่านอดีต” อันเป็นที่มาของปัจจุบันได้ด้วย
456 Prologue ฉันโตในยุค 90s
456 Prologue ฉันโตในยุค 90s
456 พลเรึยน 90s มานะ มานี, แก้ว กล้า  และการสอบเอนทรานซ์ อันตึงเครียด
456 พลเรึยน 90s มานะ มานี, แก้ว กล้า และการสอบเอนทรานซ์ อันตึงเครียด
456 ความทรงจำแสนงามถึงนักเรียนรุ่น “เตาถ่าน” “อาจารย์ปิง ดาว้องก์” : ปิง เจริญศิริวัฒน์
456 ความทรงจำแสนงามถึงนักเรียนรุ่น “เตาถ่าน” “อาจารย์ปิง ดาว้องก์” : ปิง เจริญศิริวัฒน์
456 จากเสือตัวที่ ๕ สู่วิกฤตต้มยำกุ้ง
456 จากเสือตัวที่ ๕ สู่วิกฤตต้มยำกุ้ง
456 ปิ๊บ ปิ๊บ ตื๊ด ตื๊ด 90 95 98 Y2K
456 ปิ๊บ ปิ๊บ ตื๊ด ตื๊ด 90 95 98 Y2K
456 กรอกลับวงการดนตรีไทยในยุค 90s
456 กรอกลับวงการดนตรีไทยในยุค 90s
456 ริ้วรอยแผ่นฟิล์ม ยุค 90s ความทรงจำที่ยังแจ่มชัด
456 ริ้วรอยแผ่นฟิล์ม ยุค 90s ความทรงจำที่ยังแจ่มชัด
456 ทีวียุค 90s
456 ทีวียุค 90s
456 วิทวัจน์ (วิทวัส) สุนทรวิเนตร์
456 วิทวัจน์ (วิทวัส) สุนทรวิเนตร์
456 กลิ่นศิลป์ 90s ตะวัน วัตุยา
456 กลิ่นศิลป์ 90s ตะวัน วัตุยา
456 คนคิดคูล 90s ดลชัย บุณยะรัตเวช
456 คนคิดคูล 90s ดลชัย บุณยะรัตเวช
456 “พฤษภาเลือด”  และ “ต้มยำกุ้ง”
456 “พฤษภาเลือด”  และ “ต้มยำกุ้ง”
456 สิบ เรื่องเล่าขานตำนาน (นัก)  กีฬาไทย ยุค 90s
456 สิบ เรื่องเล่าขานตำนาน (นัก)  กีฬาไทย ยุค 90s
456 Cassette Never Die
456 Cassette Never Die
456 ตะกอนความคิดถึง เฟซบุ๊กเพจ “วัยรุ่นยุค 90”
456 ตะกอนความคิดถึง เฟซบุ๊กเพจ “วัยรุ่นยุค 90”
456 เธอกับฉันกับฉัน เวอร์ชันสารคดี ปี ๒๕๔๒
456 เธอกับฉันกับฉัน เวอร์ชันสารคดี ปี ๒๕๔๒
456 จากบรรณาธิการ Nostalgia
456 จากบรรณาธิการ Nostalgia
456 Number  of  the  Month 90s A Star is Born
456 Number  of  the  Month 90s A Star is Born
456 วาดเมือง วาดดอยอินทนนท์
456 วาดเมือง วาดดอยอินทนนท์
456 คิด-cool คาวาอี้ที่ตู้สติกเกอร์
456 คิด-cool คาวาอี้ที่ตู้สติกเกอร์
456 Holistic ออกมาเต้นกัน
456 Holistic ออกมาเต้นกัน
456 วิทย์คิดไม่ถึง หาวเพราะอะไรแน่ ?
456 วิทย์คิดไม่ถึง หาวเพราะอะไรแน่ ?
456 Souvenir & History เข็มกลัด France 98 ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของยุค 90s
456 Souvenir & History เข็มกลัด France 98 ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของยุค 90s
456 Hidden (in) Museum วันวานของจานเพลง
456 Hidden (in) Museum วันวานของจานเพลง
456 ท้ายครัว มากินดอกงิ้วกันเถอะ
456 ท้ายครัว มากินดอกงิ้วกันเถอะ