455 กุมภาพันธ์ 66 ไทยเจริญรส หมัก ดอง ของ เค็ม

455 กุมภาพันธ์ 66 ไทยเจริญรส หมัก ดอง ของ เค็ม
Published on 6 February 2023

Description:

ในสังคมยุคก่อนอุตสาหกรรม อาหารไม่ใช่สิ่งที่สามารถซื้อหามาได้ง่าย ๆ รวมถึงไม่ได้มีให้กินตลอดเวลา ทุกอย่างล้วนมี “หน้า” ของมันในรอบปี ซึ่งหากผ่านเลยไปแล้ว คือหมดสิ้น เป็นอันว่าอดกิน วิถีปฏิบัติที่มนุษย์ทุกหนทุกแห่งต้องทำเหมือน ๆ กัน คือหาวิธีเก็บงำ “ของสด” ตามฤดูกาลไว้ให้กินได้นาน ๆ “ศิลปะการถนอมอาหาร” เกิดขึ้นและสืบทอดมาด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น ผนวกรวมกับภูมิปัญญาแต่ครั้งอดีต หากแต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง “ของกินจากบ้าน” จะยังหลงเหลือ “ที่ทาง” ในสังคมสมัยใหม่หรือไม่

Categories:

Social/Culture
17 articles from this collection:
455 สารบัญ
455 สารบัญ
455 น้ำปู๋ดำ น้ำปู๋ลำ ของดีเมืองแจ้ห่ม
455 น้ำปู๋ดำ น้ำปู๋ลำ ของดีเมืองแจ้ห่ม
455 ฤดูปูแป้นดอง ของดีบางปะกง
455 ฤดูปูแป้นดอง ของดีบางปะกง
455 บูดู เมนูเด็ดชายแดนใต้
455 บูดู เมนูเด็ดชายแดนใต้
455 ไปตามหา น้ำปลาดี ที่กงไกรลาศ
455 ไปตามหา น้ำปลาดี ที่กงไกรลาศ
455 ปลาร้า อย่ายอมให้หมดไห
455 ปลาร้า อย่ายอมให้หมดไห
455 ฮ่วยควั่น ๘๐ ปี ซีอิ๊วขาวตราแกะแห่งจังหวัดตรัง
455 ฮ่วยควั่น ๘๐ ปี ซีอิ๊วขาวตราแกะแห่งจังหวัดตรัง
455 กะปิกุ้งฝอยของอร่อยจากท้องนา
455 กะปิกุ้งฝอยของอร่อยจากท้องนา
455 จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเน่า รากเหง้าของชาวไทใหญ่
455 จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเน่า รากเหง้าของชาวไทใหญ่
455 จากบรรณาธิการ โพร-หมักดอง
455 จากบรรณาธิการ โพร-หมักดอง
455 วาดเมือง วัดพระธาตุ ดอยเขาควายแก้ว
455 วาดเมือง วัดพระธาตุ ดอยเขาควายแก้ว
455 คิด-cool “เปิงด้าจก์” ข้าวแช่มอญดับร้อน แบบไทยๆ
455 คิด-cool “เปิงด้าจก์” ข้าวแช่มอญดับร้อน แบบไทยๆ
455 Holistic มหัศจรรย์จุลินทรีย์
455 Holistic มหัศจรรย์จุลินทรีย์
455 วิทย์คิดไม่ถึง ตรวจมะเร็งด้วยการดม
455 วิทย์คิดไม่ถึง ตรวจมะเร็งด้วยการดม
455 Souvenir & History Shwe Zee Kwet “ชเวซีเกว็ต” นกฮูกและความทรงจำ
455 Souvenir & History Shwe Zee Kwet “ชเวซีเกว็ต” นกฮูกและความทรงจำ
455 Hidden (in) Museum] ปริศนา “หงส์รามัญ” หัตถกรรมพื้นบ้านเกาะเกร็ด
455 Hidden (in) Museum] ปริศนา “หงส์รามัญ” หัตถกรรมพื้นบ้านเกาะเกร็ด
455 ท้ายครัว ถั่วไก่เตี้ย เมล็ดสดรสอร่อย
455 ท้ายครัว ถั่วไก่เตี้ย เมล็ดสดรสอร่อย