454 มกราคม 66 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด

454 มกราคม 66 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
Published on 5 January 2023

Description:

“กลับบ้านเกิด” เป็นเส้นทางสายหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ยุคนี้เลือกเดิน หลังจากออกไปศึกษาแสวงหาสิ่งใหม่ๆ จากโลกภายนอกระยะหนึ่ง ก็อยากนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้บ้านเกิด   อาจสำเร็จหรือล้มเหลว หรืออาจเป็นความหวังที่ยังไปไม่ถึง ซึ่งในระหว่างนี้ก็จำเป็นต้องมีบางอย่างไว้หล่อเลี้ยงความฝันระหว่างรอวันกลับสู่บ้าน   บางส่วนของเรื่องราวทั้งหลายที่กล่าวนี้คละเคล้ากันอยู่ใน “Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด”

Categories:

Life Style
20 articles from this collection:
454 สารบัญ 454 มกราคม 2566
454 สารบัญ 454 มกราคม 2566
454 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
454 Road to Hometown คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด
454 Laem Yah Rayong Surf Club
454 Laem Yah Rayong Surf Club
454 ฮ่อมแพร่กลับบ้าน  ฮ้อมงานของคนรุ่นใหม่
454 ฮ่อมแพร่กลับบ้าน  ฮ้อมงานของคนรุ่นใหม่
454 Concur Patchwork รอยเย็บ ตะเข็บผ้ามือสองที่ชายแดนใต้
454 Concur Patchwork รอยเย็บ ตะเข็บผ้ามือสองที่ชายแดนใต้
454 “GHOM LANNA” แสงไฟดวงเล็กแห่งเมืองลำปาง
454 “GHOM LANNA” แสงไฟดวงเล็กแห่งเมืองลำปาง
454 กลับมาเติมเต็มชีวิตที่​ Slow Ride
454 กลับมาเติมเต็มชีวิตที่​ Slow Ride
454 “ละอ่อนโฮม” บ้านสร้างเด็ก
454 “ละอ่อนโฮม” บ้านสร้างเด็ก
454 ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้าน ฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของ เก่อเส่ทู ดินุ
454 ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้าน ฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของ เก่อเส่ทู ดินุ
454 เสน่ห์ทะเลดุหยง พาคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
454 เสน่ห์ทะเลดุหยง พาคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
454 Biography
454 Biography
454 จากบรรณาธิการ โต้คลื่น
454 จากบรรณาธิการ โต้คลื่น
454 Number  of  the  Month 2022 World’s  in  Number
454 Number  of  the  Month 2022 World’s  in  Number
454 วาดเมือง ก่อนออกจากป่า
454 วาดเมือง ก่อนออกจากป่า
454 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ม้านั่งในสวน
454 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ ม้านั่งในสวน
454 Holistic การ์ดฝึกสติ “วันนี้คือวันดีของชีวิต”
454 Holistic การ์ดฝึกสติ “วันนี้คือวันดีของชีวิต”
454 วิทย์คิดไม่ถึง อาชีพกับความน่าเชื่อถือ
454 วิทย์คิดไม่ถึง อาชีพกับความน่าเชื่อถือ
454 Souvenir & History Keep Portland Weird ! ห้วงคำนึงถึง “แดนฮิปปี้” ใน ค.ศ. ๒๐๒๓
454 Souvenir & History Keep Portland Weird ! ห้วงคำนึงถึง “แดนฮิปปี้” ใน ค.ศ. ๒๐๒๓
454 Hidden (in) Museum เส้นบางๆ ของชุดไทย
454 Hidden (in) Museum เส้นบางๆ ของชุดไทย
454 ท้ายครัว ดอกกะเพรา กลิ่นหอมที่หายไป
454 ท้ายครัว ดอกกะเพรา กลิ่นหอมที่หายไป