450 กันยายน 2565 ปฏิรูปการศึกษาไทย

450 กันยายน 2565 ปฏิรูปการศึกษาไทย
Published on 4 September 2022

Description:

ย้อนไป 20 กว่าปีก่อน ขณะที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปให้ความสำคัญกับทักษะติดตัวหรือ “สมรรถนะ” ประเทศไทยก็เริ่มปฏิรูปการศึกษาโดยประกาศแนวคิดยึดหลัก “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม เพราะหลักสูตรและการประเมินผลยังคงยึดการวัดค่านักเรียนจากการจดจำ หลักสูตรฐานสมรรถนะคืออะไร ? ภายใต้การบริหารจัดการการศึกษาของระบบข้าราชการที่ใหญ่โตเทอะทะและปรับตัวช้า ยังมีประกายหวังจากผู้ไม่ยอมจำนน ซึ่งพวกเขามักมีชุดคำถามคล้ายกันว่าโรงเรียนของเรากำลังพาเด็กไปที่ไหน ?

Categories:

Social/Culture
19 articles from this collection:
450 สารบัญ
450 สารบัญ
450 หลักสูตร / โรงเรียน / ครู ปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่ไหน ?
450 หลักสูตร / โรงเรียน / ครู ปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่ไหน ?
450 สัมภาษณ์ สังคม อินทร์ขาว
450 สัมภาษณ์ สังคม อินทร์ขาว
450 Timeline 17 ทศวรรษ รอยทางการจัดระบบการศึกษาไทย (ปี ๒๓๙๕-๒๕๖๕)
450 Timeline 17 ทศวรรษ รอยทางการจัดระบบการศึกษาไทย (ปี ๒๓๙๕-๒๕๖๕)
450 สาธิต มธ. “คิดใหม่” ในสังคม (ไทย) อนุรักษนิยม
450 สาธิต มธ. “คิดใหม่” ในสังคม (ไทย) อนุรักษนิยม
450 สัมภาษณ์ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
450 สัมภาษณ์ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
450  ไตรพัฒน์ ชุมชนแห่งการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ในแบบตนเอง
450 ไตรพัฒน์ ชุมชนแห่งการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ในแบบตนเอง
450 “พวกเราเข้าป่า” ห้องเรียนอนุบาลที่ให้ธรรมชาติช่วยสอน
450 “พวกเราเข้าป่า” ห้องเรียนอนุบาลที่ให้ธรรมชาติช่วยสอน
450 ภาพสะท้อนจากภาพยนตร์-ซีรีส์ ปัญหารอบรั้วโรงเรียนที่ยังไม่มีทางออก
450 ภาพสะท้อนจากภาพยนตร์-ซีรีส์ ปัญหารอบรั้วโรงเรียนที่ยังไม่มีทางออก
450 voxpop "ระบบการศึกษาไทย"
450 voxpop "ระบบการศึกษาไทย"
450 จากบรรณาธิการ
450 จากบรรณาธิการ
450 Number of the Month นักเรียน-ครู
450 Number of the Month นักเรียน-ครู
450 วาดเมือง น้ำตกธารโต
450 วาดเมือง น้ำตกธารโต
450 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ เพาะพันธุ์ผนังพืช
450 ธรรมชาติ ทํามาโชว์ เพาะพันธุ์ผนังพืช
450 Holistic สุขภาพดีเริ่มต้นที่การแปรงฟัน
450 Holistic สุขภาพดีเริ่มต้นที่การแปรงฟัน
450 วิทย์คิดไม่ถึง ความล้มเหลวจากการมองโลกในแง่ดี
450 วิทย์คิดไม่ถึง ความล้มเหลวจากการมองโลกในแง่ดี
450 Souvenir & History “โดเรมี” และความทรงจำ ที่ “พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน”
450 Souvenir & History “โดเรมี” และความทรงจำ ที่ “พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน”
450 Hidden (in) Museum เรียนรู้เมืองใหญ่ ดูกรุงเทพฯ ไซซ์จิ๋ว
450 Hidden (in) Museum เรียนรู้เมืองใหญ่ ดูกรุงเทพฯ ไซซ์จิ๋ว
450 ท้ายครัว มาเก็บมะกักที่อุทยานฯ ศรีเทพ
450 ท้ายครัว มาเก็บมะกักที่อุทยานฯ ศรีเทพ