448 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศาสตร์ศิลป์ โนรา ศักดิ์ศรี โรงครู

448 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศาสตร์ศิลป์ โนรา ศักดิ์ศรี โรงครู
Published on 11 July 2022

Description:

บรรดาการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ ยอมรับกันว่าหนังตะลุงและโนรายืนเด่น แต่โนรามีสิ่งนอกเหนือจากการขับร้องและเล่นเป็นเรื่องราวอย่างหนังตะลุง คือมีการร่ายรำ-ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ต้องบวงสรวงเทวดาอารักษ์และผีบรรพบุรุษ “โนรา” แต่เดิมจึงมาพร้อม “โรงครู” ที่เปี่ยมด้วยรายละเอียดจับต้องไม่ได้ ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” คุณค่าและความสำคัญของ “สิ่งที่จับต้องไม่ได้” เหล่านี้อยู่ตรงไหน ?

Categories:

Social/Culture
19 articles from this collection:
448 สารบัญ
448 สารบัญ
448 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสำคัญของสิ่งที่จับต้องไม่ได้
448 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสำคัญของสิ่งที่จับต้องไม่ได้
448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 1
448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 1
448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 2
448 ศาสตร์ศิลป์โนรา ศักดิ์ศรีโรงครู ตอน 2
448 โขน คน ครู : ศิลปะจรรโลงใครในกระแสธารแห่งการ อนุรักษ์
448 โขน คน ครู : ศิลปะจรรโลงใครในกระแสธารแห่งการ อนุรักษ์
448 ฤๅษีดัดตน แขวงวิชาหนึ่งของ “นวดไทย”
448 ฤๅษีดัดตน แขวงวิชาหนึ่งของ “นวดไทย”
448 มรดกวัฒนธรรมต้มยำกุ้ง
448 มรดกวัฒนธรรมต้มยำกุ้ง
488 สัมภาณ์ อานันท์ นาคคง เรื่องวุ่น ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
488 สัมภาณ์ อานันท์ นาคคง เรื่องวุ่น ๆ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
448 สัมภาษณ์ ชิเงรุ อาโอยางิ ยูเนสโกและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
448 สัมภาษณ์ ชิเงรุ อาโอยางิ ยูเนสโกและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
448 สัมภาษณ์ วราพรรณ ชัยชนะศิริ จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ
448 สัมภาษณ์ วราพรรณ ชัยชนะศิริ จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ
448 จากบรรณาธิการ Dance
448 จากบรรณาธิการ Dance
448 Number of  the Month Intangible Cultural Heritage
448 Number of  the Month Intangible Cultural Heritage
448 วาดเมือง เบตงก็โอเคนะ
448 วาดเมือง เบตงก็โอเคนะ
448 คิด-cool เทริด เหนือเกล้าแทรกรากเหง้า
448 คิด-cool เทริด เหนือเกล้าแทรกรากเหง้า
448 Holistic พาใจไปพักร้อน
448 Holistic พาใจไปพักร้อน
448 วิทย์คิดไม่ถึง เลิกคบโซเชียลมีเดีย
448 วิทย์คิดไม่ถึง เลิกคบโซเชียลมีเดีย
448 Souvenir & History สมุดนักเรียนติมอร์เลสเต
448 Souvenir & History สมุดนักเรียนติมอร์เลสเต
448 Hidden (in) Museum นวดไทยในวัดโพธิ์
448 Hidden (in) Museum นวดไทยในวัดโพธิ์
448 ท้ายครัว มาเก็บกระท้อนเปรี้ยวกินกันเถอะ
448 ท้ายครัว มาเก็บกระท้อนเปรี้ยวกินกันเถอะ