445 ๒๔๐ ปี กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์

445 ๒๔๐ ปี กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์
Published on 10 April 2022

Description:

๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นวันทำพิธีฝังหลักเมืองแห่งราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์  จาก “เวนิสตะวันออก” ถึง “มหานครแห่งแสงสี” สารคดี พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อร่างสร้างเมือง และสำรวจปฏิสัมพันธ์ของชาวกรุงกับอนาคตของ “บ้าน” และ “สิ่งแวดล้อม” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนกว่า ๑๐ ล้านคน ซึ่งกระจายบนพื้นราบขึ้นไปถึงบนตึกสูง  รวมถึงการสร้างสำนึกในพื้นที่สาธารณะ และความสำคัญของพื้นที่สีเขียว ก่อนจะถึงวาระ ๒๕๐ ปีในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ที่หลายฝ่ายคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะดีและน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

Categories:

Social/Culture
24 articles from this collection:
445 สารบัญ
445 สารบัญ
445 กรุงเทพเมื่อแรกสร้าง
445 กรุงเทพเมื่อแรกสร้าง
445 240 ปี มหานครในความเปลี่ยนแปลง
445 240 ปี มหานครในความเปลี่ยนแปลง
445 FOTO essay Bangkok 2565
445 FOTO essay Bangkok 2565
445 Bangkok by Number
445 Bangkok by Number
445 บางลำพู ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเคล้าอดีต เยาวชนกับอนาคตผู้คน
445 บางลำพู ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเคล้าอดีต เยาวชนกับอนาคตผู้คน
445 สวนเล็กของชุมชน เมืองที่คนเข้าใจกัน
445 สวนเล็กของชุมชน เมืองที่คนเข้าใจกัน
445 เบญจกิติ สวนสาธารณะ ที่คิดถึงอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต ของคนกรุงเทพฯ
445 เบญจกิติ สวนสาธารณะ ที่คิดถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนกรุงเทพฯ
445 เมือง-คลอง-คน ลงเรือล่อง “คลอง” สำรวจวิถี “คน” สองฝั่ง “เมือง”
445 เมือง-คลอง-คน ลงเรือล่อง “คลอง” สำรวจวิถี “คน” สองฝั่ง “เมือง”
445 บทเรียนจาก ทศวรรษ ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ?
445 บทเรียนจาก ทศวรรษ ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ?
445 กรุงเทพฯ เมืองหลวงสะอาด ? บนเส้นทางกำจัด "ขยะ"
445 กรุงเทพฯ เมืองหลวงสะอาด ? บนเส้นทางกำจัด "ขยะ"
445 เกษตรกร ลอยฟ้า แพร  อมตา ในวันที่เข็มนาฬิกาชีวิตเดินช้าลง
445 เกษตรกร ลอยฟ้า แพร  อมตา ในวันที่เข็มนาฬิกาชีวิตเดินช้าลง
445 ครูอุษา กัญญ์ณัทพัชร เจ้าของสวนผักคนเมืองที่สอนให้รู้ว่า ชีวิตนี้ กิน แค่ อิ่ม
445 ครูอุษา กัญญ์ณัทพัชร เจ้าของสวนผักคนเมืองที่สอนให้รู้ว่า ชีวิตนี้ กิน แค่ อิ่ม
445 สวนผักหลงบัานที่ (กรุง) เทพ ไม่ได้สร้างให้ Sansiri Backyard
445 สวนผักหลงบัานที่ (กรุง) เทพ ไม่ได้สร้างให้ Sansiri Backyard
445 นิทรรศการ Tiny Bangkok ดีเทลแห่งมหานครย่อส่วน
445 นิทรรศการ Tiny Bangkok ดีเทลแห่งมหานครย่อส่วน
445 จากบรรณาธิการ พระนคร
445 จากบรรณาธิการ พระนคร
445 Number of  the Month 2022  World Populations
445 Number of  the Month 2022 World Populations
445 วาดเมือง ตลาดนัดสนามหลวง
445 วาดเมือง ตลาดนัดสนามหลวง
445 คิด - cool พระสติ พลาสติก
445 คิด - cool พระสติ พลาสติก
445 Holistic การจดจ่อ ทักษะแห่งยุคสมัย
445 Holistic การจดจ่อ ทักษะแห่งยุคสมัย
445 วิทย์คิดไม่ถึง สมองจำลองเปลี่ยนโลก
445 วิทย์คิดไม่ถึง สมองจำลองเปลี่ยนโลก
445 Souvenir & History “นกฮูก” และกาลครั้งหนึ่ง เนปยีดอเกมส์ ค.ศ. ๒๐๑๓
445 Souvenir & History “นกฮูก” และกาลครั้งหนึ่ง เนปยีดอเกมส์ ค.ศ. ๒๐๑๓
445 Hidden (in) Museum Ping Pong Pat
445 Hidden (in) Museum Ping Pong Pat
445 ท้ายครัว โอชะแห่งมะขามฝาด
445 ท้ายครัว โอชะแห่งมะขามฝาด