397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS

397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS
Published on 21 February 2024

Description:

+PDF ฉบับพิเศษอ่านได้ทั้งในรูปแบบ PDF และบทความปรกติ สารคดีฉบับ 397 มีนาคม 2561 คิดถึงแมกกาซีน สัมภาษณ์ สุชาย เตชศรีสุธี และ บุษบา เตชศรีสุธี ถึงการก่อกำเนิดนิตยสารภาพยนตร์ STARPICS และการปรับตัวอยู่รอดบนแผงหนังสือ

Categories:

Life Style+PDF
2 articles from this collection:
397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS-suchai-butsaba
397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS-suchai-butsaba
ภาพล้อปก STARPICS กับผู้ก่อตั้ง
397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS-คนรักหนัง
397-คิดถึงแมกกาซีน-STARPICS-คนรักหนัง
นิตยสารภาพยนตร์ที่ยืนหยัดมากว่า ๕๐ ปีฉบับนี้ เริ่มต้นจากเด็กมัธยมฯ ปลายสองคน