Podcast-คอลัมน์ Holistic

Podcast-คอลัมน์ Holistic
Published on 28 September 2023

Description:

Holistic คอลัมน์ประจำในนิตยสารสารคดีที่เผยแพร่มานาน โดยผู้ขียน ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ภาพประกอบโดย zembe บอกเล่าเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับสุขภาวะในมุมมมองแบบองค์รวม มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ได้แยกขาดจากกัน กายกับใจสัมพันธ์กันแนบแน่น จากความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง พร้อมเคล็ดลับง่ายๆ ในการดูแลตัวเรา

Categories:

Podcast
6 articles from this collection:
podcast holistic 1
podcast holistic 1
podcast holistic-ขุมทรัพย์ในความเงียบ
podcast holistic-ขุมทรัพย์ในความเงียบ
podcast holistic-ท่านั่งอารมณ์ดี
podcast holistic-ท่านั่งอารมณ์ดี
podcast holistic-พลังของการนอนหลับลึก
podcast holistic-พลังของการนอนหลับลึก
podcast holistic-มหัศจรรย์จุลินทรีย์
podcast holistic-มหัศจรรย์จุลินทรีย์
podcast holistic-มีสังคมสมองไม่เสื่อม
podcast holistic-มีสังคมสมองไม่เสื่อม