Image
แร็กดอลล์Ragdoll
Top 10 Cats
10 อันดับ “เจ้านาย”
สายพันธุ์ยอดฮิต
แมวววว...
รวบรวม : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : 123rf.com
นอกเหนือจากไทยที่มีแมวพันธุ์ประจำถิ่น ในระดับโลกหลายประเทศก็มีแมวสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของตัวเอง ส่วนหนึ่งได้รับการอนุรักษ์ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ (breed)  อีกส่วนถูกผสมกับสายพันธุ์อื่นเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่

หากแมวปรับตัวเข้าหาคน คนเอง
ก็ย่อมจัดการ “ปรับสายพันธุ์แมว” ไปด้วย

ค.ศ. ๒๐๒๒ สมาคมแมวแห่งสหรัฐอเมริกา (The Cat Fanciers’
Association - CFA) ได้จัดอันดับสายพันธุ์แมวยอดฮิตนานาชาติไว้ทั้งหมด ๑๐ สายพันธุ์

บางพันธุ์คนไทยก็คุ้นเคย แต่บางพันธุ์อาจไม่เคยเห็นมาก่อน

แร็กดอลล์
Ragdoll
พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๖๐ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ลักษณะเด่นคือตาสีฟ้า ขนยาว หน้าเหลี่ยม ตัวโต เวลาโดนอุ้มมันจะตัวอ่อนเหมือนกับตุ๊กตาผ้าจนเป็นที่มาของชื่อ  บรรพบุรุษของแมวพันธุ์นี้ชื่อ “โจเซฟีน” เกิดจากพ่อแม่พันธุ์เปอร์เซียกับแองโกราเบอร์มัน  แมวพันธุ์นี้มีหลายสี สีขนจะไล่จากโทนอ่อนไปหาเข้ม ชอบเข้าสังคม เข้ากับสุนัขได้ดี และต้องการความเอาใจใส่จากเจ้าของ
2 เมนคูน
Maine Coon

ที่มาของแมวพันธุ์นี้มีตำนานถึงสามสำนวน  สำนวนแรกบอกว่าเกิดจากการผสมระหว่างบ็อบแคต (Bobcat) กับแร็กคูน สำนวนที่ ๒ บอกสืบสายพันธุ์จาก Norwegian Forest Cat ที่มากับเรือชาวไวกิงถึงทวีปอเมริกา  สำนวนที่ ๓ เป็นสำนวนพิสดาร คือหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส พระนางมารี-อ็องตัวแน็ต (Marie-Antoinette) เตรียมลี้ภัย นำของมีค่าใส่ลงเรือ หนึ่งในนั้นคือแมวพันธุ์ Turkish Angora และ Siberian Forest Cat แม้พระนางลี้ภัยไม่สำเร็จและถูกกิโยตีนบั่นพระศอ แต่แมวสองตัวมาถึงรัฐเมนของสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัย และผสมกับแมวขนสั้นในท้องถิ่นจนเป็นเมนคูนที่มีรูปร่างกำยำ หัวทรงเหลี่ยม ใบหูใหญ่ มีสีขนมากกว่า ๓๐ โทนสี ตาอาจมีหลายสีหลายแบบ เพศผู้ขนหนากว่าเพศเมีย
Image
Image