Image
๙ คณะหมอลำ
ยอดนิยมแห่งยุค

วาดเมือง
เรื่อง : วีรศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
แสงสีเสียงครบครัน เวทีขนาดใหญ่ ยาวร่วม ๓๐ เมตร สมาชิกวง ๒๐๐-๓๐๐ ชีวิต ค่าจ้างหลายแสนบาทต่องาน
Image
คณะเพชรลำเพลิน 
หมอลำเพลินที่พัฒนาจากหมอลำหมู่ให้มีจังหวะทำนองดนตรีกระชับฉับไว สนุกสนานเร้าใจกว่าหมอลำรูปแบบอื่น ไม่เน้นเอื้อนเสียงแบบเนิบช้า
Image
คณะประถมบันเทิงศิลป์
โดยคุณแม่บุญถม นามวันทา ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของพ่อครูอินตา บุตรทา  ก่อตั้งขึ้นราวปี ๒๕๐๐ ที่บ้านผือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลังจากพ่อครูเสียชีวิต  ต่อมาปี ๒๕๓๓ คุณแม่เสียชีวิต สันติ สิมเสน หรือพ่อดาบ ส. ผู้เป็นลูกชายรับช่วงเป็นผู้นำวงต่อมาจนปัจจุบัน
Image