Image
องค์พระพิฆเนศปางสิทธิวินายัก มหาเทพแห่งความสำเร็จ ออกแบบโดยธยานสตูดิโอ (Dhyana Studio)
ART TOY พระคเณศ
ชวนสายมูฯ
มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านของเล่นสุดสร้างสรรค์
จากศิลปินไทย
Eat Pray Art with “Bro ! Ganesha”
เรื่อง : พัชนิดา มณีโชติ
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
คุยกับเชน-เณตม์ ประชาศิลป์ชัย ศิลปินจาก Little Turtle Studio หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มศาลาอันเต (SalaArte) ผู้ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของพระคเณศในรูปแบบ “อาร์ตทอย (art toy)” ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานของเล่นและของขลังอย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าเทพฮินดูองค์นี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปเคารพเพื่อการกราบไหว้บูชาเท่านั้น แต่ยังมีเกร็ดความรู้และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่เบื้องหลัง ผ่านการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประติมานวิทยาของพระคเณศอันเป็นเอกลักษณ์ บูรณาการเข้ากับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทยรุ่นใหม่ เพิ่มความน่าสนใจด้วยการนำเสนอในรูปแบบ “กาชาปอง (gashapon)” ดึงดูดให้คนจำนวนมากมาต่อแถวรอหมุนกาชาปอง “นวคเณศ” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการอาร์ตทอยไทย
พระคเณศ
“เทพแห่งการเริ่มต้น”

ด้วยกระแสความนิยมในอาร์ตทอยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้คนไทยสนใจมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักสะสมของเล่นและกลุ่มศิลปินที่ต้องการหาช่องทางผลิตอาร์ตทอย  เชนเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างสรรค์อาร์ตทอย จึงเริ่มต้นออกแบบผลงานที่แสดงตัวตน ทั้งในแง่ความหลงใหลของเล่นและความชื่นชอบเทพปกรณัม ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม โดยมีแนวคิดหลักคือการสอดแทรกสาระความรู้ลงในผลงาน เพื่อให้ได้อาร์ตทอยที่มีความเฉพาะตัวและแตกต่างจากคนอื่น 

ผลงานอาร์ตทอยชิ้นแรกสำหรับการเปิดตัวเป็นศิลปินในนาม Little Turtle Studio ก็คือพระคเณศ

“พระคเณศเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น ฉะนั้นการทำพระคเณศก่อนจึงเปรียบเสมือนการไหว้ครู แต่คนอื่นเขาทำอาร์ตทอยพระคเณศกันเต็มไปหมดแล้ว ผมเลยใส่ความรู้ทางวิชาการเข้าไปด้วย อย่างผลงานพระคเณศชิ้นแรกชื่อลัมโพทรแปลว่าผู้มีท้องใหญ่ ซึ่งเป็นพระนามหนึ่ง มีเศียรเป็นช้างและร่างกายเป็นมนุษย์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทวรูปของพระอิศวรในสมัยสุโขทัย พระอิศวรเป็นบิดาของพระคเณศ ผมพยายามใส่เรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน ถือเป็นจุดขายของผลงาน”
Image
เชน-เณตม์ ประชาศิลป์ชัย ศิลปินจาก Little Turtle Studio หนึ่งในสมาชิกและผู้ก่อตั้งกลุ่มศาลาอันเต