Image
กรุงเทพมหานครมีต้นไม้ราว ๓ ล้านต้น มีประชากรราว ๑๐ ล้านคน แต่มีรุกขกรอาชีพของ กทม. แค่ ๖ คน การส่งเสริมให้มีรุกขกรเพิ่มมากขึ้นเป็นนโยบายหนึ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ต้องการให้มีรุกขกรประจำทั้ง ๕๐ เขต 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ในเมืองใหญ่ร่มรื่น สวยงาม และเป็นประโยชน์แก่ทุกคน

การเดินทางใต้แมกไม้
ร่มเงาแห่งเมืองหลวง
Eco Living ดิน ฟ้า ป่า นํ้า
เรื่อง : ขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร
ภาพ : จิรศักดิ์ ทับแพ
“ผม” เกิดและเติบโตในเมืองหลวงที่มากด้วยมลพิษ กว่าครึ่งชีวิตก่อนที่จะก้าวสู่วัย ๒๐ กลาง ๆ จึงคุ้นเคยกับภาพชีวิตการเดินทางที่เร่งรีบและรถติดขณะฝนตกที่ยืดเวลาเดินทาง จากครึ่งชั่วโมงเป็น ๓-๔ ชั่วโมงจนเป็นปรกติ  ยิ่งเส้นทางหลักจากบ้านสู่โรงเรียนร่วม ๑๒ ปี คือทางด่วนที่ตัดข้ามจากงามวงศ์วานจนถึงสาทรด้วยแล้ว หลายครั้งป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยบิลบอร์ดและตึกสูงนี้สร้างความเคยชินให้ผมละทิ้งผู้คนและสิ่งรอบข้าง สนใจแต่เพียงจุดหมายปลายทาง
เริ่มต้น
การเดินทาง

โต๊ะกลมม้าหินถูกแต่งแต้มด้วยหนังสือหลากสี สมุด และโน้ตบุ๊กสีเงิน สรรพเสียงแห่งชีวิตกู่รับฟ้าหลังฝน แสงแรกที่ค่อย ๆ ทอกระทบไม้ใบหลายขนาดที่ห้อมล้อมม้าหินดังกล่าว

ผมนั่งอยู่ ณ สวนหน้าบ้าน องค์ความรู้และเหตุการณ์ที่ข้องเกี่ยวกับธรรมชาติมากมายสลับกันแสดงตัวเป็นตะกอนฟุ้งในหัว

“ต้นไม้ขาดคนได้ แต่คนขาดต้นไม้ไม่ได้”

นี่คือสิ่งแรกที่ผมนึกถึง ประโยคบอกเล่าของ วลัย-ลักษณ์ ภูริยากร หรือ “เซียง” นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าสวนสราญรมย์ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผู้มีดวงตา น้ำเสียง และรอยยิ้มที่เป็นมิตร

ผมย้อนดูข้อมูลการสัมภาษณ์รุกขกรแห่งสวนสราญรมย์ ภาพหนึ่งที่จำได้ชัดคือต้นไทรคู่หน้าสวนสราญรมย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ แผ่พุ่มและกิ่งก้านขยายให้ร่มเงาใหญ่แก่พนักงานสังกัด กทม. หรือผู้คนที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ป้วนเปี้ยนเหนือศีรษะ

อากาศยามเช้ายังคงไอเย็นจากฝน แดดอ่อนสัมผัสผิวกายแผ่วเบา  ผมหมุนปากการอบนิ้วมือขวา มืออีกข้างเปิดหาข้อมูลในสมุด จนพบคำพูดหนึ่งจากอาจารย์ “แหม่ม” หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อความนั้นผมไฮไลต์ไว้ด้วยหมึกสีเหลือง ว่า

“คนในเมืองไม่เห็นถึงชีวิตของต้นไม้”
Image
วลัยลักษณ์ ภูริยากร หรือเซียง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าสวนสราญรมย์ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.  รุกขกรที่ได้รับใบรับรองวิชาชีพจากสมาคมรุกขกรรมไทย คนแรกของ กทม.
Image